17 juni 2019: Algemene Ledenvergadering

Waar is de VvDN mee bezig sinds de oprichting? Welke activiteiten zijn ondernomen en wat is de stand van zaken binnen de verschillende commissies en werkgroepen?  Dit en meer tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 juni a.s.

Tijdstip: in de middag, exacte tijd volgt.
Locatie: Brunel, Amsterdam.
Doelgroep: leden van de VvDN.

Een uitnodiging met meer informatie volgt nog. Noteert u de datum alvast in uw agenda?