22 november 2019: Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 22 november 2019 vindt de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats.

Stemgerechtigde leden kunnen zich via het registratieformulier onderaan deze pagina inschrijven voor deze ALV.

Inloop is vanaf 14.00 uur.
De ALV start om 14.30 uur en duurt tot circa 17.00 uur, met aansluitend een borrel.

Agenda

   1. Opening
   2. Goedkeuring verslag vorige ALV (17 juni 2019)
   3. Mededelingen door het bestuur
   4. Speerpunten 2020 (incl. begroting)
   5. Voortgang commissies en werkgroepen
    – Lobby en Wetgeving
    – Branche CAO
    – Goed Werkgeverschap
    – Themabijeenkomsten en Imagoverbetering
   6. Marktmonitor
   7. Bestuursverkiezing
   8. Verkiezing voorzitter
   9. Rondvraag en wvttk
   10. Sluiting en borrel

Locatie

Quoratio
Regulierenring 14
3981 LB Bunnik

 

Fill out my online form.