2 november 2020: In gesprek over de rol van de intermediair vervalt!

5 oktober 2020, 13:44

Helaas, de bijeenkomst van 2 november 2020 wordt gecanceld.

De bijeenkomst “De rol van intermediairs bezien in het licht van Borstlap” die gepland stond op 2 november as gaat niet door. Het zou een interactieve bijeenkomst moeten worden voor, door en met de leden van ABU en VvDN en deelnemers van I-ZO Nederland. Gezien de huidige situatie rondom Covid-19, vinden wij het niet wenselijk sprekers fysiek bij elkaar te laten komen.
Een variant waarbij alle sprekers via video inbellen, krijgt, mede door het gebrek aan publiek en daarmee gebrek aan directe interactie, niet de dynamiek en het karakter die wij voor ogen hadden.

De sessie op 2 november gaat daarom niet door. Maar de adviezen van de commissie-Borstlap blijven bestaan. Wij komen er dus bij u op terug. In welke vorm dan ook.