Speciale voorlichtingsbijeenkomst Branche CAO

11 februari 2021, 10:24

#savethedate: 11 maart ’s middags wordt een informatie middag georganiseerd over de voortgang van het creëren van een eigen branche CAO. Op deze middag, die voor iedereen vanuit onze leden digitaal toegankelijk is, zal het voorstel worden toegelicht hoe we tot een eigen CAO denken te komen, uit welke onderwerpen de CAO mogelijk komt te bestaan en welke financiële consequenties dit heeft voor de leden. Een uitnodiging volgt nog maar zet het alvast in uw agenda.