17 juni 2019: Algemene Ledenvergadering

17 juni 2019

Waar is de VvDN mee bezig sinds de oprichting? Welke activiteiten zijn ondernomen en wat is de stand van zaken binnen de verschillende commissies en werkgroepen?  Dit en meer tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 juni a.s. › lees bericht