20 november 2020: Algemene Ledenvergadering

20 november 2020

Save the date: Op vrijdagmiddag 20 november 2020 vindt de vierde Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. Zoals het er nu uitziet in een hybride vorm, dat wil zeggen fysiek in het voetbal stadion van FC Groningen als gast van ons lid Finanxe Management en digitaal via een streaming faciliteit.

2 november 2020: In gesprek over de rol van de intermediair vervalt!

2 november 2020

Helaas, de bijeenkomst van 2 november 2020 wordt gecanceld.

De bijeenkomst “De rol van intermediairs bezien in het licht van Borstlap” die gepland stond op 2 november as gaat niet door. Het zou een interactieve bijeenkomst moeten worden voor, door en met de leden van ABU en VvDN en deelnemers van I-ZO Nederland. Gezien de huidige situatie rondom Covid-19, vinden wij het niet wenselijk sprekers fysiek bij elkaar te laten komen.
Een variant waarbij alle sprekers via video inbellen, krijgt, mede door het gebrek aan publiek en daarmee gebrek aan directe interactie, niet de dynamiek en het karakter die wij voor ogen hadden.

De sessie op 2 november gaat daarom niet door. Maar de adviezen van de commissie-Borstlap blijven bestaan. Wij komen er dus bij u op terug. In welke vorm dan ook.