22 november 2019: Algemene Ledenvergadering

22 november 2019

Op vrijdag 22 november 2019 vindt de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. › lees bericht