Contributie

De contributie voor een lidmaatschap voor deVvDN bedraagt tot eind 2019 eenmalig € 1.000,-.

Momenteel bestaat tevens de mogelijkheid om een zgn. Founding Partner te worden. Het contributiebedrag hiervoor bedraagt eenmalig € 5.000,-. Uw organisatie staat dan aan de wieg van de oprichting van de VvDN en u kunt dat uiteraard in uw externe communicatie meenemen. Uw organisatie zet zich actief in om de VvDN tot een succes te maken.

Contributie vanaf 2020
Vanaf 2020 gaat een nieuwe contributieregeling gelden. Deze regeling wordt nog ontwikkeld. De regeling is afhankelijk van het aantal leden op dat moment en van de op te stellen meerjarige begroting. De hoogte van de bijdrage zal worden gekoppeld aan de omzetomvang van het individuele lid.