Contributie

Contributie 2021

De contributie voor een lidmaatschap van de VvDN in 2021 bedraagt eenmalig € 1.200,- voor leden en € 3.000,- voor founding leden. Vanwege het traject om te komen tot een CAO wordt een extra bijdrage gefactureerd afhankelijk van de omvang van de organisatie.