Contributie

De contributie voor een lidmaatschap van de VvDN bedraagt tot eind 2020 eenmalig € 1.200,- voor leden en € 3.000,- voor founding leden.

Contributie vanaf 2021
Vanaf 2021 gaat een nieuwe contributieregeling gelden. Deze regeling wordt nog ontwikkeld. De regeling is afhankelijk van het aantal leden op dat moment en van de op te stellen meerjarige begroting. De hoogte van de bijdrage zal mogelijk worden gekoppeld aan de omzetomvang van het individuele lid.