Contributie

Contributie 2023

De contributie voor een lidmaatschap van de VvDN in 2023 bedraagt eenmalig €1.450,- voor leden en € 3.250,- voor founding leden. Vanwege het traject om te komen tot een CAO kan een extra bijdrage worden gevraagd afhankelijk van de omvang van de organisatie.