Contributie

Contributie 2024

De contributie voor het lidmaatschap van de VvDN in 2024 bedraagt eenmalig €1.750,- voor leden en € 3.250,- voor founding leden. Deelname aan de VvDN MarktMonitor is bij de contributie inbegrepen. Evenals het eerste consult bij gebruikmaking van het juridisch loket.