Alliantie van werk

De Alliantie van werk verbindt relevante partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. De partners in de Alliantie van werk willen een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt. Zij bundelen hun kennis en kunde voor meer invloed in Den Haag en in de regio en willen hun markt vergroten. Kwaliteit is het fundament onder de alliantie. Alle deelnemers werken dan ook conform (inter)nationale wet- en regelgeving en hanteren statuten, kwaliteitscriteria en gedragsregels.

De Alliantie van werk bestaat op dit moment uit:

  • De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen),
  • Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland (I.ZO)
  • MSPnetwerk (Managed Service Providers),
  • en de VvDN.