Hieronder treft u het laatste VVDN nieuws

Sebastiaan Rozema (BVNG) over goed werkgeverschap: ‘de professional gaat vóór de opdracht’

3 juli 2024, 07:12

Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) staat detacheren voor ‘goed en modern werkgeverschap’. Detacheerders zijn ‘werkgevers van voorkeur’. VvDN-lid BVNG brengt dat in ieder geval in de praktijk door als eerste detacheerder in Nederland het PSO-keurmerk voor sociaal ondernemen binnen te halen een omzetgroei van meer dan 2.000%. “Ik vind het nog altijd bijzonder dat mensen en opdrachtgevers ons hun vertrouwen geven. Je moet blijven bewijzen dat je hun vertrouwen waard bent.”

Lees hier het hele artikel.

.

Willem Verdam (Just Good People): ‘Liever een fijn mens dan iemand met vijf jaar recruitmentervaring’

31 mei 2024, 12:15

Willem Verdam (Just Good People) stapte vijf jaar geleden in de detacheringswereld. En met succes. Het jongste (en 90e!) VvDN-lid kende vorig jaar een omzetgroei van meer dan 2.000%. “Ik vind het nog altijd bijzonder dat mensen en opdrachtgevers ons hun vertrouwen geven. Je moet blijven bewijzen dat je hun vertrouwen waard bent.”

Lees hier het hele interview
.

Persbericht Toelichting VvDN Marktmonitor Q1 2024

14 mei 2024, 11:21

Detacheerders zien omzet voor het eerst sinds drie jaar dalen

Waardenburg, 14 mei 2024 – De detacheringsbranche ziet voor het eerst sinds drie jaar de omzet dalen. De omzet (per werkbare dag) daalde in het eerste kwartaal van 2024 met 2,7 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Terwijl het aantal medewerkers in loondienst daalt (-4% t.o.v. jaar eerder) stijgt het aantal medewerkers in vast dienstverband naar 68,7%. Een stijging van meer dan 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Omdat het de verwachting is dat de tekorten op de arbeidsmarkt nog wel blijven wordt juist extra personeel aangenomen. De leegloop stijging van 26% in vergelijk met twaalf maanden eerder wordt hier bewust geaccepteerd in afwachting van een aantrekkende markt. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Klik hier om verder te lezen

Arbeidsmarktpoort over arbeidsmigratie

19 april 2024, 12:57

Tjebbe van Oostenbruggen (Nieuw Sociaal Contract) tijdens derde Arbeidsmarktpoort: ‘Nieuwe uitzendwet is kans om boeven aan te pakken’

Arbeidsmigratie en de nieuwe uitzendwet TTA stonden centraal tijdens de derde Arbeidsmarktpoort. Nieuw Sociaal Contract is enthousiast over de Wet TTA, de nieuwe wet voor uitzendbureaus en andere bedrijven die de medewerkers ter beschikking stellen. Oud-politicus Gert-Jan Segers presenteerde nieuwe oplossingen.

lees hier verder voor het volledige artikel

artikel door Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur ZIPconomy
/

Persbericht VvDN Q4 2023

6 maart 2024, 11:11

PERSBERICHT 

Hoewel hogere beschikbaarheid werknemers zijn detacheerders positief gestemd

De detacheringsbranche kijkt terug op een vierde kwartaal van 2023 met een gemengd beeld. De omzet (per werkbare dag) steeg weliswaar met 3,5 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022, maar het aantal gedetacheerden zonder opdracht (“leegloop”) nam met 40% toe. Desondanks zijn de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) positief gestemd. Hoewel de kortere duur van opdrachten en de langere periodes tussen opdrachten door reden geeft tot zorgen, blijven de tarieven op een goed niveau. Omdat het de verwachting is dat de tekorten op de arbeidsmarkt nog wel blijven wordt juist extra personeel aangenomen. Bijna 67% van de medewerkers bij detacheerders had het afgelopen kwartaal een vast contract, een stijging van 7 procentpunten ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

Lees hier het volle bericht.

Persbericht VvDN Q3 2023

6 maart 2024, 11:05

PERSBERICHT 

Groei detacheerders houdt stand dankzij tariefsverhoging

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) is in het derde kwartaal van 2023 met 6,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee bevestigt de sector dat het een andere positie inneemt ten opzichte van de uitzendsector waar de omzet juist daalt. De detacheerders hebben de groei kunnen vasthouden door hun tarieven te verhogen. Vooral bij nieuwe en verlengde opdrachten hebben ze de tarieven naar boven kunnen bijstellen. Ruim 60% van de medewerkers bij detacheerders had het afgelopen kwartaal een vast contract, een stijging van 11 procentpunten ten opzichte van een jaar geleden. In vergelijking met andere sectoren, waar het gemiddelde ligt op zo’n 55%, is dit een aanzienlijk verschil. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

Lees hier het volle bericht.

“Wet- en regelgeving belemmert groei detacheringsbranche”

1 februari 2024, 09:07

De Nederlandse detacheringsbranche floreert, heeft een belangrijke rol op de arbeidsmarkt, maar wordt bedreigd door wet- en regelgeving. Dat was de boodschap op de jubileumbijeenkomst van de VvDN, de Vereniging van detacheerders Nederland.

Lees het volledige artikel van Zipconomy

Heeft u ook al ”De detacheringsbranche in beeld” (Executive summary) en ”Eindrapport Marktonderzoek detachering januari 2024” gelezen?
Deze vindt u in onze kennisbank.

Persbericht: VvDN 5-jarig bestaan onderzoek detacheringsmarkt

26 januari 2024, 09:13

Klik hier voor het volledige persbericht.

Persbericht Edwin van den Elst nieuwe voorzitter Vereniging van Detacheerders Nederland

12 december 2023, 15:07

PERSBERICHT 

Edwin van den Elst nieuwe voorzitter Vereniging van Detacheerders Nederland

Amsterdam, 8 december 2023 – Edwin van den Elst (53 jaar) is per 7 december 2023 aangesteld als nieuwe voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Gisteren is ingestemd met de benoeming van de nieuwe frontman die eerder actief was als CEO voor Talent&Pro en de Redmore Group. Van den Elst wordt als voorzitter van VvDN verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en op de kaart zetten van de vereniging die opkomt voor de belangen van detacheerders.

Van den Elst neemt de voorzittersrol over van de eerste voorzitter en medeoprichter Maikel Pals. Met de komst van Van den Elst breekt er een nieuw tijdperk aan waarin gefocust wordt op de steeds groter wordende rol van detacheren op de arbeidsmarkt.

Samen sterker dan alleen

Leden van de vereniging zijn organisaties of zelfstandige labels die detacheren. Bureaus staan samen sterker dan individueel en daarom is de vereniging in 2019 opgericht. Van den Elst licht toe: “We trekken samen met de leden van de vereniging op in bijvoorbeeld de lobby op wetgevingstrajecten. Maar we willen ook gesprekspartner zijn in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid, MVO, social return en inclusiviteit zijn daarbij belangrijke thema’s. Ik ga me er vanaf nu hard voor maken om de vereniging nog beter op de kaart zetten!”

Missie

Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt is detachering uniek. Enerzijds bieden detacheerders door hun positie als onderscheidende werkgever zekerheid aan hun werknemers. Aan de andere kant zorgen ze voor flexibiliteit bij opdrachtgevers, als het gaat om snelle op- en afschaling. Van den Elst: “De belangrijke rol van detachering in onze maatschappij wordt helaas nog steeds niet onderkend. Ook wordt detacheren heel vaak als flex gezien en dat is gewoonweg feitelijk onjuist. We bieden vaste contracten, goede beloning en investeren in persoonlijke ontwikkeling, zodat werknemers gelukkig zijn en blijven.” Juridisch gezien valt detachering onder ‘uitzenden’ door de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hij vervolgt: “Dat die one size fits all wetgeving niet past bij ons detacheerders, daar ga ik de nadruk op leggen!”

[Einde bericht]

Fotobijschrift: Edwin van den Elst nieuwe voorzitter Vereniging van Detacheerders Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[einde persbericht ]

Voor meer informatie kun je contact op nemen met:

Peter Hulsbos

Secretaris VvDN

06-20445706

Bestuur Vereniging van Detacheerders Nederland

bestuur@vvdn.nl

2e ArbeidsmarktPoort: hervorming arbeidsmarkt? Eerst maar eens een goede zzp-wet

31 oktober 2023, 11:44

De arbeidsmarkt verdient in de huidige verkiezingsstrijd een prominente rol. Daarover zijn enkele kopstukken in Den Haag en topmensen van flexbedrijven het eens. Maar zij botsen met elkaar als het om zzp’ers gaat. De één wil zelfstandigen tegen wil en dank beschermen, de ander mist de keuzevrijheid. Zeker in de nieuwe zzp-wet. Lees verder op de site van ZiPconomy.

Persbericht VvDN Markt Monitor Q2 2023

22 augustus 2023, 13:11

PERSBERICHT 

Detacheerders nemen nog steeds meer mensen in vaste dienst

Waardenburg, 22 augustus 2023 – De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het tweede kwartaal van 2023 iets minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal.  De omzet steeg met 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. In vergelijking met het vorige kwartaal is de omzet licht gedaald, met name omdat het eerste kwartaal 4 extra werkdagen telde. Detacheerders voelen, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, dat er sprake is van afvlakking in het aantal vacatures en in de duur van de opdracht. De werkgevers in deze branche zien wel de arbeidsmarkt en hun rol veranderen en geven de werknemers waar ze behoefte aan hebben, een vast dienstverband met mogelijkheid tot verschillende klussen. Het aantal gedetacheerden in vaste dienst is vergeleken met een jaar geleden met 13% fors gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

 

Fred Boevé, bestuurslid VvDN: “Het afgelopen kwartaal zou wel eens een kentering kunnen zijn voor onze sector. We zien dat opdrachtgevers risicomijdend gedrag vertonen en een pas op de plaats maken. Dit in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor ook wij soms moeite hebben met het vinden van de juiste persoon, heeft tot gevolg dat de omzet nog wel stijgt maar minder hard dan de voorgaande achtereenvolgende acht kwartalen. We zien wel steeds meer dat het zogenaamde inlenende organisatie door de schaarste de contractvorm minder relevant vindt als er maar kiest voor de beschikking krijgen over competenties.”

 

Leegloop stijgt fors: investering

De leegloop -periode zonder opdracht waarbij de gedetacheerden gewoon zijn of haar salaris doorbetaald krijgt- is gestegen van 3,18% naar 5,57%. Boevé: ”We zien dat er meer tijd zit tussen opdrachten. Er worden meer kandidaten uitgenodigd om op een project te solliciteren en bovendien zijn veel van de gedetacheerden ook kritisch in hun keuze of ze een opdracht accepteren. De grote aanjager van groei voor de detacheringssector is de behoefte van jonge mensen hun werk flexibel in te richten. Voor de werkgever heeft dit tot gevolg dat de periodes tussen de opdrachten langer zijn maar wel moeten worden doorbetaald. Voor de detacheerder is dit een investering in de medewerker die invloed wil hebben op zijn werk. De werkgevers in de detacheringsbranche hebben veelal focus op medewerkerstevredenheid. Daarom ook veel vaste contracten en invloed van de medewerkers op de keuze van de opdracht. Vandaar dat de VvDN-leden zelf ook veel meer mensen in vaste dienst hebben. Als er mensen uitstromen is het veelal naar een opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben door de schaarste in de markt meer over om mensen over te nemen die al goed zijn opgeleid door de detacheringspartijen.”

 

Geaccepteerd als partner

Detacheerders zien wel een duidelijke kentering. Gedetacheerden die op een opdracht zitten worden nu echt voor vol aangezien waar dit misschien niet het geval was en het ter aanvulling was op tijdelijke ondersteuning. Ze zijn een serieus onderdeel van de arbeidsinrichting van een organisatie. Op het moment dat er moet worden gereorganiseerd bij een opdrachtgever is het ook niet meer zo dat de flexibele schil automatisch en volledig wordt afgebouwd. De detacheerder is een strategische business partner geworden voor de opdrachtgever op het gebied van HR. Er wordt echt duidelijk gekeken naar competenties en toegevoegde waarde. Detacheringswerk wordt steeds meer en vaker erkend als specialistisch, hoogwaardig en noodzakelijk. “Vanuit de opdrachtgever gezien, wordt de contractvorm steeds minder relevant,” aldus Han Mesters, sector bankier bij ABN Amro. “Het gaat erom beschikking te krijgen over competenties en talent. Dat betekent dat de detacheerder een strategische partner moet worden en bemiddeling van zzp’ers en zelfs werving en selectie voor vast zwaarder moet aanzetten.”

 

Opvallende vakgebieden

De vakgebieden engineering, finance en ICT zijn nog steeds de motor onder de detacheringswereld. Engineering is gestegen met 14%, finance met bijna 6% en ICT met bijna 8% ten opzichte van een jaar geleden. Bij ICT is er duidelijk minder sprake van vraag naar ERP specialisten maar is er en stijging te zien in het aantal adviseurs met kennis van Artificial Intelligence (AI). Secretarieel maakt een klein onderdeel uit van de omzet maar stijgt met 24%. Organisaties willen dat er weer meer op kantoor wordt gewerkt, organiseren bedrijfsfeesten en klantevenementen.

 

Legal, Medisch en Inkoop dalen

De omzet in het vakgebied Legal is met 16% gedaald. De reden hiervoor is dat een aantal door de overheid geïnitieerde, corona gerelateerde, steunmateregelen worden afgebouwd of komen te vervallen. Een ander gegeven is dat dat detacheerders in deze sector met name kandidaten leveren met een hbo-achtergrond, in de juridische wereld paralegals geheten, De vraag naar advocaten en juristen met een academische achtergrond vertoont een andere dynamiek dan die voor paralegals.

Inkoop en Logistiek is met bijna 12% gedaald. De afname in de maakindustrie en overvolle pakhuizen zijn hier debet aan. Medisch is gedaald met 25%. Na de enorme stijging in corona tijd is dit wel een forse daling maar wel in lijn der verwachting.

 

Kerncijfers tweede kwartaal 2023:

 

  • Omzet per werkbare dag wederom gegroeid met 8% in vergelijk met tweede kwartaal van 2022.
  • Omzet per gedetacheerde en per werkdag gestegen.
  • Aantal gedetacheerden met 2,19% gestegen t.o.v. een jaar eerder.
  • Percentage leegloop toegenomen naar 5,57%, in lijn met vorig kwartaal (5,68%) en toegenomen t.o.v. het tweede kwartaal van 2022 (3,18%).
  • Het percentage medewerkers met vast dienstverband blijft verder toenemen. In het tweede kwartaal 2023 was dit 56,1%.
  • Verkooptarief stijgt met 7,86% t.o.v. tweede kwartaal van 2022 en 1,16% t.o.v. het vorige kwartaal.

VvDN: ‘Val kabinet kans om recht te doen aan detacheerders’

19 juli 2023, 11:02

PERSBERICHT

VvDN: ‘Val kabinet kans om recht te doen aan detacheerders’

Hoe moet het verder met de hervorming van de arbeidsmarkt nu het kabinet is gevallen? ZiPconomy inventariseerde de reacties en verwachtingen van belangenbehartigers en brancheorganisaties. Stef Witteveen reageert namens de VvDN. “Voor de VvDN stond ook voor de val van het kabinet al vast dat de voorliggende arbeidsmarktplannen nog ver staan van wat er echt nodig is”, zegt Stef Witteveen. “Zowel de zzp-plannen als het certificeringspakket zijn sleepnetten waardoor er teveel goeden onder de kwaden zouden gaan lijden. Zowel de uitvoerbaarheid als de handhaafbaarheid zijn in beide plannen van onvoldoende peil.”

Uitstel certificeringsplicht
Witteveen doelt daarbij onder meer op het wetsvoorstel van (inmiddels demissionair) minister van Gennip (SZW) voor een certificeringsplicht voor alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de WAADI. Volgens deze wet mogen werkgevers alleen nog mensen inlenen van gecertificeerde bureaus. Anders riskeren zij een boete. Omdat detachering ook onder de WAADI valt, zouden ook detacheerders zich moeten laten certificeren.

De wet moest op 1 januari 2025 ingaan, maar loopt sowieso al vertraging op omdat de Raad van State forse kritiek heeft. De minister zou na de zomer met een aangepast voorstel komen, nu is het onduidelijk of dat nog gaat gebeuren.

Witteveen was afgelopen najaar al kritisch op deze certificeringsplicht. “De aanleiding voor de wet is betere regelgeving voor het werken met arbeidsmigranten, maar de verplichte certificering is een soort sleepnet dat door de gehele intermediaire markt wordt gehaald. “Straks zitten we – wederom – met half of geheel mislukte wetgeving omdat dan de veelvormige intermediaire markt in een keurslijf wordt geduwd waar de werkgevers, de werknemers en de opdrachtgevers – en dus de gehele arbeidsmarkt – last van zullen hebben.” Dat terwijl het gros van de bureaus niets te maken heeft met de problemen die aanleiding zijn voor de nieuwe wet.

Uitstel van deze wet om tot een beter doordachte oplossingen te komen juicht de VvDN dan ook toe. Nog afgezien van de wens om nieuwe zzp-wetgeving gelijktijdig in te voeren met strengere wetgeving voor bedrijven die onder de WAADI vallen. Alleen zo kun je het ongewenste waterbedeffect voorkomen.

Kans voor detacheerders
Witteveen ziet in de val van het kabinet ook een mogelijkheid om tot betere wetgeving te komen dan de wetsvoorstellen die er nu liggen. “De val van het kabinet is wat de VvDN betreft dan ook een kans om te vereenvoudigen en in elk geval recht te gaan doen aan het feit dat detacheerders onderscheidend goede werkgevers zijn.”

Het is de VvDN al jaren een doorn in het oog dat men in Den Haag uitzenden en detacheren over één kam scheert. In haar Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt deed Van Gennip hetzelfde door strengere regelgeving voor driehoeksarbeidsrelaties (WAADI) – waar ook detacheren onder valt – aan te kondigen. Niet voor niets heeft de VvDN een open brief gestuurd om haar erop te wijzen dat detacheren niet het probleem, maar juist onderdeel van de oplossing is. Uit de brief: ‘Door alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ te noemen ontstaat, waarschijnlijk ook bij u, het beeld dat het altijd gaat om flexibele arbeidscontracten (met een uitzendbeding). Maar dat beeld is verre van correct. In Nederland werken inmiddels bijna een half miljoen mensen voor detacheerbedrijven, waarvan het grootste deel met vast contract (of tijdelijk met uitzicht op vast). Dit zijn zonder uitzondering driehoeksarbeidsrelaties.’

De VvDN zal zich komende tijd inzetten om de belangrijke positie van detacheren op de arbeidsmarkt te blijven onderstrepen. Een hele klus, zeker nu er ongetwijfeld tal van nieuwe gezichten in Den Haag zullen verschijnen die zich moeten gaan buigen over wetgeving voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd biedt dit de VvDN de mogelijkheid haar boodschap dat detacheerders de werkgevers van de toekomst zijn – en daarom een sterke juridische positie verdienen – nog beter voor het voetlicht te brengen.

Reacties van andere brancheorganisaties leest u op ZiPconomy

Reacties brancheorganisaties op val kabinet en arbeidsmarktplannen

Persbericht benchmark Q1 2023

17 mei 2023, 12:16

PERSBERICHT

Detacheerders in de lift: omzet stijgt met 11%

Waardenburg, 16 mei 2023 – De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het eerste kwartaal van 2023 wederom gestegen. Ditmaal met 11% per werkdag in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al met al is het nu voor het achtste achtereenvolgende kwartaal dat de sector in de lift zit. Detacheerders blijken goed in staat om in een arbeidsmarkt met grote tekorten, wel mensen aan zich te binden. In deze markt van grote tekorten, kiezen steeds meer professionals voor een dienstverband met een detacheerder. Detacheerders bieden als werkgever vaak precies wat specialisten en hoger opgeleiden in een bepaalde fase van hun loopbaa zoeken. Het aantal gedetacheerden in dienst is vergeleken met een jaar geleden gestegen met 9%, waarvan maar liefst 60% nu een vast contract heeft bij de detacheerder. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

Fred Boevé, bestuurslid VvDN: “Detachering raakt goed ingeburgerd en laat zien dat ze een stevig fundament vormt onder de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die historisch krap is en met een zeer laag werkloosheidscijfer. Wij weten daarin ons goed staande te houden en varen onze eigen koers. Dat zegt alles over de toegevoegde waarde van onze werkzaamheden. Detacheringswerk wordt gekenmerkt als specialistisch en hoogwaardig.”

Leegloop stijgt
De arbeidsmarkt is op dit moment buitengewoon uitdagend. Als een van de weinigen weten detacheerders het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Over de afgelopen periode is het aantal vaste contracten verder gestegen tot boven de 60%. Deze medewerkers hebben wel de flexibiliteit van uitdagende en wisselende opdrachten. Maar de zekerheid van een vast dienstverband. Dit zegt iets over ondernemerschap van detacheerders. Voor detacheerders zijn er altijd twee kanten van de medaille en accepteren ze naast de lusten ook de lasten. Boeve: “Onze leegloop (periode zonder opdracht) is fors gestegen naar 5,4%. Dit was een jaar geleden nog 3,8%. Dit komt deels omdat we op voorhand al mensen aan ons binden en één of twee maanden langere onboarding op de koop toenemen. Maar we zien ook dat vraag verschuift en dat sinds kort kandidaten kieskeurig aan het worden zijn. Ze slaan een opdracht af omdat deze niet bevalt. Bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers steeds meer aanwezigheid verplichten en wat meer af willen van het hybride werken.”

Motor onder detacheringswereld
De vakgebieden engineering, finance en ICT zijn toch wel de motor onder de detacheringswereld. Ten opzichte van een jaar geleden maken deze beroepsgroepen nu al 69% uit van de omzet terwijl dit 65% was. In dit kwartaal zijn deze drie beroepsgroepen ook met meer dan 10% gegroeid.Het succes en de acceptatie van detachering is hier gelegen in het feit dat in deze beroepen meer projectmatig wordt gewerkt.

Kerncijfers eerste kwartaal 2023:

• Omzet per werkbare dag wederom gegroeid +11% in vergelijk met eerste kwartaal van 2022
• Omzet per gedetacheerde en per werkdag gestegen.
• Aantal gedetacheerden met 9% gestegen t.o.v. een jaar eerder.
• Percentage leegloop toegenomen naar 5,4% in vergelijking met vorig kwartaal en t.o.v. het eerste kwartaal van 2022.
• Het percentage medewerkers met vast dienstverband blijft verder toenemen. In het eerste kwartaal 2023 was dit 60%.
• Verkooptarief stijgt met 7,95% t.o.v. eerste kwartaal van 2022 en 2,69% t.o.v. vorige kwartaal.


Over VvDN

De Verenging van Detacheerders in Nederland (VvDN), opgericht in 2018. Doel van de vereniging is de belangen van de leden en de sector te vertegenwoordigen. De VvDN is gesprekspartner in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt en streeft naar wettelijke- en/of breed maatschappelijk gedragen erkenning van de detacheerder als dienstverlener en als werkgever. De VvDN-leden vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 35% van de markt.

De detacheerdersmarkt wordt volgens onderzoek uit 2018 geschat op een omzet van 6,2 miljard euro.

ArbeidsmarktPoort, waar de politiek botst met de praktijk

25 april 2023, 10:04

Voormalig topambtenaar Hans Borstlap spreekt van een ‘historische’ doorbraak in het arbeidsmarktdossier. Werkgevers en brancheorganisaties vinden dat de politieke plannen totaal niet aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bij de ArbeidsmarktPoort voerden politiek en praktijk een stevig debat.

VvDN, Bovib en ONL organiseerden op donderdag 19 april de eerste ArbeidsmarktPoort. Waar anders dan bij Nieuwspoort in het Tweede Kamer-gebouw ontmoeten politiek en praktijk elkaar. Reden voor dit initiatief: de brancheorganisaties vinden dat het hoog tijd is voor een fundamenteel, feitelijk en rationeel debat over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onder leiding van dagvoorzitter Hugo-Jan Ruts (ZiPmedia) gaven politieke kopstukken Hans Borstlap, CDA-Kamerlid Hilde Palland en Ruben Houweling (SER-lid, hoogleraar Arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) hun visie op de arbeidsmarktplannen. Ook gingen zij in discussie met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en werkgevers in de zaal. Politiek en praktijk blijken tijdens dit debat echt verschillende werelden.

Hét gespreksonderwerp: de Kamerbrief van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) van 3 april waarin zij met zes maatregelen komt om flexibele arbeid terug te dringen.

Wendbaarheid voor werkgevers?

“Deze brief is historisch”, zegt Hans Borstlap tijdens de ArbeidsmarktPoort. “De minister is er in geslaagd beide partijen bij elkaar te brengen. De wapenstilstand tussen ‘het heilige flex’ van werkgevers en ‘het heilige vast’ van werknemers (lees: vakbonden) is na 120 jaar eindelijk doorbroken. Karien van Gennip heeft er een koevoet tussengestoken en de richting veranderd.”
De voorzitter van de Commissie Borstlap is lyrisch over deze koerswijziging, maar niet per se over de uitwerking van de plannen. Zo is de Crisisregeling Personeelsbehoud – een soort ‘crisis WW’ – niet wat de Commissie Borstlap voor ogen had in het advies over de arbeidsmarkt aan het kabinet. “Wij hadden meer ruimte voor wendbaarheid voor werkgevers ingebouwd in ons rapport.”
Die wendbaarheid voor werkgevers is niet of nauwelijks terug te vinden in de brief van Van Gennip. Toch verdedigt Hilde Palland de maatregel Crisisregeling Personeelsbehoud van haar partijgenoot. “Wij hebben er heel hard voor gepleit werkgeverschap te faciliteren, ook om het aantrekkelijker te maken iemand in dienst te nemen. De brief is een van de eerste stappen daartoe.”

‘Achterstallig onderhoud opleidingen’

Ook mist Borstlap in de plannen van Van Gennip maatregelen voor een ‘individuele leerrekening’. Zorgen dat werkenden bijblijven is volgens hem hard nodig in een tijd dat banen en functies zo snel veranderen. “Het is teleurstellend dat de minister niet ziet wat de dappere minister Goeman Borgesius (met de invoering van de leerplicht) 120 jaar geleden wel zag.”
Borstlap spreekt van achterstallig onderhoud bij het opleiden van mensen en pleit voor forse investeringen. “Elke euro die je investeert verdien je dubbel en dwars terug met hogere arbeidsproductiviteit.” En het is goed voor werknemer en werkgever. “Wendbaarheid en weerbaarheid horen bij elkaar.”

Aov zelfstandigen: ‘was niks, is niks, wordt niks’

Het meest uitgesproken is Borstlap over Van Gennips’ maatregel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen. In 2019 is in het pensioenakkoord tussen werkgevers (VNO) en werknemers (FNV) afgesproken dat dat deze er moet komen. Maar Borstlap adviseert geen aov voor zelfstandigen in te voeren. “Dat dit buiten de zzp-organisaties om is gedaan, is vragen om problemen. Het was niks, het is niks en het zal ook niks worden.”

Nieuw sociaal stelsel

Borstlap pleit in plaats daarvan voor ‘basisvangnet’ om alle werkenden te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. “De overheid moet een vloer garanderen, zorgen dat niemand daar doorheen zakt.”
En daarin vindt hij een medestander in Ruben Houweling. Houweling wijst er op dat in tien jaar tijd drie wetten zijn gekomen (WWZ, WAB en Wet DBA) die niet leiden tot het doel, een toekomstbestendige arbeidsmarkt. “Het probleem is dat arbeidsrechtelijke onderwerpen en regels voor sociale zekerheid aan elkaar geknoopt worden. Dat maakt het ingewikkeld.” De heftige discussie over flex en zzp is ontstaan door deze ‘houdgreep’, zo redeneert Houweling. “Als de condities voor een basisvoorziening voor alle werkenden er zouden zijn, zijn de ingrepen in arbeidscontractvormen (vast, zzp) niet meer zo spannend.” Maar is het realistisch om te hopen op een fundamenteel nieuw sociaal stelsel? “Het kan, maar dat heeft tijd nodig”, stelt Houweling. “Als je er nu mee begint zou het in 2035 kunnen worden ingevoerd.”

Onderscheid (schijn)zelfstandigheid

Ondertussen worstelt de politiek nog met een uitvoerbaar en handhaafbaar alternatief voor de wet DBA. “Er moet bij een zelfstandige echt sprake zijn van ondernemerschap. Anders krijg je constructies waarbij mensen werken zonder aov. Dat kan echt niet”, zegt Hilde Palland. Daarbij kan men niet om lastige arbeidsrechtelijke termen als ‘gezagsverhouding’ en ‘organisatorische inbedding’ heen. “De uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak geeft aan dat wij als politiek dit moeten invullen.”

“Het is aan ons om een manier te vinden om de schijnzelfstandigen te onderscheiden van echte zelfstandig ondernemers”, zegt Palland. Volgens haar kan Den Haag zich door andere landen laten inspireren. Zo staat zij positief tegenover het Belgische model, waarbij een meer sectorale aanpak voor het bepalen van (schijn)zelfstandigheid geldt.

Hyperkrapte arbeidsmarkt

Dagvoorzitter Hugo-Jan Ruts vraagt zich af hoe actueel de discussie over meer rechtszekerheid voor (flex)werkenden is. De plannen van het kabinet zijn gebaseerd op de kwalijke kant van flex, dat speelde vooral in 2019. Nu is er sprake van hyperkrapte, een arbeidsmarkt waarop de werkende het voor het zeggen heeft.” Borstlap gaf toe dat zijn Commissie niet had voorzien dat de krapte op de arbeidsmarkt zo fors zou zijn.
Terwijl de politiek worstelt met hervorming van de arbeidsmarkt – zoals het repareren van onwerkbare wet- en regelgeving als de Wet DBA – gaan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in razend tempo. De kabinetsplannen sluiten niet eens aan bij huidige praktijk, laat staan bij de arbeidsmarkt van morgen, zo klinkt de kritiek uit de zaal.

Meer zzp’ers

Want bij de aanwezige werkgevers, detacheerders en intermediairs bij de ArbeidsmarktPoort rest vooral de vraag ‘wat schieten we hier daadwerkelijk mee op?’ Margreet Drijvers van PZO-ZZP vraagt het Borstlap op de man af. “De hele brief van Ven Gennip ademt toch traditionaliteit? Het vaste contract is de norm. Waar is die wendbaarheid die werkgevers willen? Waar blijft de vrijheid van zzp’ers?” Borstlap vult aan dat vast alleen de norm moet zijn voor structureel werk, maar dat stemt het publiek niet gerust. Integendeel. “Waarom mogen mensen niet zelf kiezen of zij werknemer of zp’er willen zijn?” is de logische vervolgvraag uit de zaal.
Borstlap zegt dat hij zich grote zorgen maakt over de groei van het aantal zzp’ers in de zorg. Hij haalt het cliché van de zorgmedewerker die op vrijdagmiddag ontslag neemt om op maandagochtend als zelfstandige aan de slag te gaan nog maar eens aan. “Een systeem dat dit toestaat is onhoudbaar.”
Tegelijkertijd meldt ZiPconomy op basis van onderzoek van Intelligence Group dat een overgrote, groeiende meerderheid van de zelfstandig professionals helemaal niet terug wil in loondienst. Dat roept de vraag op of het überhaupt mogelijk is om met wet- en regelgeving de groei van het aantal zzp’ers in te dammen?
Daarop moet Borstlap het antwoord schuldig blijven. Hij verzucht: “Misschien is de geest al uit de fles.”

“De politieke plannen voor de arbeidsmarkt zijn slechts kleine stapjes die worden gebracht als een grote sprong voorwaarts”, zo zei Stef Witteveen (VvDN) onlangs in een interview met ZiPconomy in de aanloop naar de eerste ArbeidsmarktPoort.
Lees ook:
ArbeidsmarktPoort: ‘breder debat arbeidsmarkt nodig’

 

Nieuwe leden (nummer 85): Bas Consultancy

19 april 2023, 14:07

Antoine van den Oever (BAS Consultancy): ‘detacheren beter op de kaart zetten in Den Haag.’

Lees hier het hele interview.

Positief nieuws voor detacheerders

2 februari 2023, 15:06

In Flexmarkt verscheen onderstaand artikel waar we het volledig mee eens kunnen zijn. En met goede voorbeelden…

Klik hier om het artikel te lezen.

Nieuwe leden

6 december 2022, 10:27

Het gaat goed met de VvDN. Onlangs schreef Involon zich in als 80ste lid. En omdat nummer 85 ook al in zicht komt, mogen we spreken van een gestage groei in het afgelopen jaar. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.
Bijgaand een interview met deze bijzondere niche speler waarin eigenaar John Scholten o.a. ingaat op waarom hij (founding) lid wilde worden van de VvDN.

Interview met John Scholten van Involon

Persbericht

15 november 2022, 10:50

Omzet detacheerders blijft maar stijgen

Waardenburg, 15 november 2022 – De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het derde kwartaal van 2022 wederom gestegen. › lees bericht

Verplichte certificering

24 augustus 2022, 11:50

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) wil zich namens haar leden uitspreken over de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en de effectiviteit van (nieuwe) regelgeving op de arbeidsmarkt.

› lees bericht

Politiek overleg

24 augustus 2022, 11:44

Minister en Kamerleden gaan in gesprek met VvDN en andere brancheverenigingen.

› lees bericht

Detacheerders: ‘Vraag naar personeel in één jaar volledig ‘ontploft’

16 augustus 2022, 12:56

Waardenburg, 16 augustus 2022 De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het tweede kwartaal van 2022 met maar liefst 20% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. › lees bericht

Hoofdlijnenbrief vanuit perspectief detacheerders

27 juli 2022, 11:12

Open brief van de VvDN aan de minister als reactie op haar hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt d.d. 5 juli 2022. We verstuurden deze brief op 7 juli jl. om haar aandacht te vestigen op het feit dat het zeer wel mogelijk is om “ondernemers de flexibiliteit te bieden die zij nodig hebben om in te spelen op veranderende omstandigheden, door het inzetten van werknemers die langdurig in dienst zijn bij een detacheerder en daar een vast contract hebben”. Wij zijn nog in afwachting van een reactie.

Reactie op hoofdlijnenbrief vanuit perspectief detacheerders

Interview 75e lid VvDN

5 juli 2022, 14:29

We interviewden het 75e lid van de VvDN over waarom het lidmaatschap voor TPS zinvol is en hoe volgens eigenaar Jelle Bultsma detacheren er uit moet zien.

Interview 75e lid VvDN.

Brief aan minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij

30 juni 2022, 14:54

Niet eerder hebben zoveel brancheorganisaties op de arbeidsmarkt gezamenlijk een brief aan de minister en staatssecretaris gestuurd. Zie hier wat de VvDN en een aantal andere organisaties vinden dat zou moeten gebeuren om de arbeidsmarkt goed te ordenen.

› lees bericht

Discussie over positie detacheren: komt de oplossing uit de polder of politiek?

24 juni 2022, 14:11

Van de verwachte strengere wetgeving voor flex dreigt detacheren onbedoeld de dupe te worden. “Je moet het kind niet met het badwater weggooien”, zegt VVD-Kamerlid Bart Smals.

› lees bericht

Themabijeenkomst Detacheren & de arbeidsmarkt van nu

14 juni 2022, 12:25

Gisteren organiseerde de VvDN de themabijeenkomst “Detacheren & De arbeidsmarkt van nu” voor leden, een groot aantal niet-leden en relaties van de VvDN.

› lees bericht

Detacheerders: ‘Geef ons meer (juridische) ruimte’

9 juni 2022, 09:24

Detacheren valt juridisch gezien nog altijd onder uitzenden. Maar detacheerders zijn geen uitzenders en zitten daardoor met wetgeving die niet bij hen past. Dat kan vrij eenvoudig worden aangepast, stelt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). De branchevereniging komt daarom met een concreet voorstel aan de politiek.

› lees bericht

Themabijeenkomst Detacheren & De arbeidsmarkt komt op cruciaal moment

24 mei 2022, 13:04

De juridische positie van detacheerders, daarover gaat de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) binnenkort in debat op een themabijeenkomst. Die discussie is nu actueler dan ooit, stelt secretaris Peter Hulsbos. “Dit is een cruciale fase. We staan aan de vooravond van ingrijpende beslissingen.”

› lees bericht

Persbericht: Sterke omzetgroei vraagt om meer vaste contracten

16 mei 2022, 15:02

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het eerste kwartaal van 2022 met maar liefst 18% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. › lees bericht

Persbericht: Omzet detacheerders stijgt flink met 14%

17 februari 2022, 08:07

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

› lees bericht

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) VvDN – 10 december 2021

3 februari 2022, 13:08

Na de opening van deze opnieuw digitale vergadering – fysiek verzorgd vanuit Yacht in Diemen – met ruim 50 aanmeldingen via een streaming faciliteit – en de goedkeuring van het verslag van de vorige ALV, doet vicevoorzitter Marcel van den Bekerom een aantal mededelingen namens het bestuur.
› lees bericht

Drie jaar VvDN: ‘We zijn een end op streek, maar er is nog veel te doen’

20 januari 2022, 14:09

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) is er in korte tijd in geslaagd detacheerders bij elkaar te brengen voor het gemeenschappelijk belang. Een knappe prestatie in de voorheen gesloten markt waarin iedereen elkaar slechts als concurrenten zag. Maar het werk is nog lang niet gedaan. Een eigen CAO moet de opmaat zijn tot een eigen wettelijke positie voor detacheren.

› lees bericht

VvDN over regeerakkoord 2022: ‘het wordt een race tegen de klok’

20 december 2021, 10:27

Deze week is het regeerakkoord gepresenteerd. Voor de flexmarkt – en detachering in het bijzonder – roept dit vooral veel vragen op. Vragen die dringend op antwoord wachten. “2022 zal bestuurlijk een race tegen de klok worden.”

› lees bericht

Persbericht: Detacheerders hebben volop werk en zien omzet stijgen met 5,4%

11 november 2021, 12:12

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

› lees bericht

Eindelijk weer bijpraten over binden & boeien. En borrelen.

8 november 2021, 13:16

Binden en boeien van medewerkers en vasthouden aan je kernwaarden. En dat zeker ook in tijden van crisis en schaarste. Daarover ging de themabijeenkomst van de vereniging van detacheerders Nederland (VvDN) op dinsdag 2 november in het fonkelnieuwe AFAS-theater in Leusden.

› lees bericht

VvDN MarktMonitor is een onmisbare benchmark voor detacheerders

1 november 2021, 14:24

De MarktMonitor van de VvDN is dé benchmark waar detacheerders elk kwartaal reikhalzend naar uitkijken. Sinds vorig jaar is het zelfs mogelijk een deep dive te maken om tot in detail de eigen prestaties te meten met de markt. Bart Gianotten, verantwoordelijk voor de MarktMonitor, over het belang hiervan voor (potentiële) leden.

› lees bericht

Detacheerders willen weg uit uitzendhoek. “Wij zijn plezierige werkgevers”

18 oktober 2021, 12:23

“We zitten nog altijd in de hoek van de uitzenders. Maar wij schikken ons niet meer in dat lot.” Dat zegt Jochem Kentgens, algemeen directeur van detacheerder Quoratio. Hij beseft dat voor een nieuw wettelijk statuut van detacheerders een actieve lobby in Den Haag hard nodig is: “Het komt wel goed, maar niet vanzelf.”

› lees bericht

VvDN-bijeenkomst 2 november: binden, boeien en borrelen

14 oktober 2021, 12:17

Eindelijk, het kan weer! De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) houdt op 2 november a.s. een live-bijeenkomst voor (potentiële) leden en andere geïnteresseerden. Centraal thema: hoe bind je als detacheerder de schaarse professionals aan jouw organisatie?

› lees bericht

Detacheerders (VvDN) werken aan eigen cao

30 augustus 2021, 08:24

FlexNieuws interview met Fred Boevé, penningmeester en voorzitter van de cao-commissie.

› lees bericht

Persbericht: Steeds minder ‘bankzitters’ voor detacheerders. Detacheerders zien omzet per gedetacheerde stijgen met 6,8%

10 augustus 2021, 12:08

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

› lees bericht

Nieuws uit de ALV van 2 juli 2020

28 juli 2021, 06:41

Op 1 juli 2021 vond de vijfde Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. Wat is er zoal besproken en besloten?

› lees bericht

Detacheerders: ‘wij verdienen ons geld met goed werkgeverschap’

6 juli 2021, 10:22

De marktontwikkelingen bieden mooie kansen voor de kandidaatgedreven detacheerders. De bedreiging komt uit de politiek. Onterecht, vindt Eva van der Veeken (Finanxe): “Strengere regulering is voor detacheerders helemaal niet nodig. Wij verdienen juist ons geld met goed werkgeverschap.” Maar dat is bij velen in Den Haag nog niet bekend. En dus is er werk aan de winkel.

› lees bericht

Binnen de VvDN heb je ook als kleinere speler iets in te brengen

28 juni 2021, 06:16

Onlangs mocht de VvDN weer een aantal nieuwe leden verwelkomen. Het 70e lid is Modoc, een familiebedrijf dat actief is in Zuid-West Nederland. Linda van Wensen (34) denkt dat zij als kleine organisatie via de VvDN kan bijdragen om detachering beter in de markt te zetten. “En ik houd ook van pionieren en netwerken. Ook in dat opzicht verwacht ik veel van het lidmaatschap.”

› lees bericht

De donkere wolk boven zonnige toekomst voor detacheren

1 juni 2021, 06:20

“Het perspectief voor detacheerders is florissant”, zegt Stef Witteveen van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Maar mogelijke ‘verkeerde’ wetgeving hangt als een dreigende wolk aan de horizon. Aan de brancheorganisatie de taak om het belang van detachering op de moderne arbeidsmarkt duidelijk te maken. “In Den Haag is nog onvoldoende bekend wie wij zijn en wat wij doen.”

› lees bericht

VvDN MarktMonitor: meer omzet, minder leegloop

11 mei 2021, 12:09

De omzet van detacheerders is opnieuw gegroeid in het eerste kwartaal van 2021. Dat het goed gaat in de Nederlandse detacheringsbranche blijkt ook uit het feit dat de leegloop flink is gedaald en het aantal vaste contracten weer toeneemt.
Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert.
› lees bericht

VVDN: “Politieke partijen leven nog te veel in verleden”

11 maart 2021, 10:58

Over detachering wordt in geen enkel verkiezingsprogramma gerept. Toch sluit deze vorm van werkgeverschap juist goed aan bij de politieke wens om werkenden de zekerheid en wendbaarheid te bieden die nodig is op de arbeidsmarkt van morgen. Dat stellen vertrekkend voorzitter Maikel Pals en mede-oprichter van de VvDN Stef Witteveen in een reactie op de plannen van ‘cherry pickende’ politici.

› lees bericht

Detacheerders zien omzet herstellen in vierde kwartaal

10 februari 2021, 12:01

Omzet detacheerders met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Over heel 2020 ziet VvDN in haar marktmonitor slechts kleine min. De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, ziet de omzet ondanks het aanwezige Covid-19 virus in het vierde kwartaal herstellen. Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert.
› lees bericht

VvDN op volle kracht vooruit in 2021

25 januari 2021, 07:59

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) bewijst haar nut als netwerkorganisatie door leden die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis te steunen. Voorzitter Maikel Pals en Marcel van den Bekerom (vicevoorzitter) blikken niet alleen terug op een turbulent jaar, maar kijken vooral vooruit. “We gaan dit jaar extra gas geven.”

› lees bericht

Wervingsactie nieuwe leden

13 januari 2021, 12:18

Wil je ook inzicht krijgen in de cijfers van de detacheringsbranche? Vraag dan eenmalig kosteloos de MarktMonitor aan via onderstaande link. Of word lid en ontvang elk kwartaal de MarktMonitor inclusief een organisatie benchmark.
› lees bericht

Nieuws uit de ALV van 20 november 2020

9 december 2020, 15:53

Op 20 november 2020 vond de vierde Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. In deze volledig digitale bijeenkomst vanwege de Corona maatregelen werden onder meer de speerpunten voor 2021 besproken. Belangrijkste prioriteiten blijven het komen tot een wettelijke verankering van detacheren en het mogelijk afsluiten van een bedrijfstak-cao.
› lees bericht

2e Corona enquête onder VvDN leden (november 2020)

9 december 2020, 15:30

De tweede enquête over de actuele Corona situatie bij de leden van de VvDN leverde een response van 55%. Hiervan heeft iets meer dan 50% minder dan 150 werkenden (MKB organisaties). De (zakelijke- en financiële) dienstverlening branche komt het meest voor, gevolgd door de overheid en op nummer drie de industrie.

› lees bericht

Detacheerders zien minimale omzet daling in derde kwartaal

9 november 2020, 08:18

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, ziet de omzet als gevolg van het Covid-19 virus in het derde kwartaal bescheiden krimpen met 3% dalen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert.
› lees bericht

Johan Zwemmer (Commissie Borstlap): ‘Detacheerder is werkgever, geen flexleverancier’

2 oktober 2020, 14:07

“Als de detacheerder echt toegevoegde waarde levert met zijn expertise is hij een ‘gewone’ werkgever.” Met deze geruststelling komt Zwemmer (lid Commissie Borstlap) detacheerders tegemoet. En hij kan op bijval rekenen van het CDA en de PvdA. Goed nieuws, ook al zal de praktijk iets weerbarstiger zijn. › lees bericht

Borstlap: “waar blijft detacheren?”

14 september 2020, 14:02

Mooi dat rapport van Borstlap met die drie rijbanen, maar ze zijn één belangrijk ding vergeten. “Er had in ieder geval een rijstrook voor detacheren in moeten zitten”, stelt Maikel Pals, voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Tijdens een themabijeenkomst op 28 september gaan de detacheerders de discussie met de politiek aan.
› lees bericht

Actieve VvDN zet detachering op de kaart

2 september 2020, 09:08

Een intensieve lobby, strenge kwaliteitseisen, een eigen MarktMonitor en wellicht zelfs een eigen CAO – de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) doet nadrukkelijk van zich spreken. En dat is hard nodig, want de bijzondere positie van detacheren dreigt in de flexdiscussie over het hoofd te worden gezien. Voorzitter Maikel Pals vertelt wat de jonge branchevereniging dit jaar doet voor detacheerders in Nederland.

› lees bericht

Eerste VvDN MarktMonitor: beperkte daling omzet detacheerders

18 augustus 2020, 08:51

De omzet van Nederlandse detacheerders is als gevolg van de coronacrisis in het tweede kwartaal met 6% gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Opvallend is dat het percentage gedetacheerden in vaste dienst het afgelopen kwartaal is gestegen van 56,3% naar 58,5%. › lees bericht

Nieuws uit de ALV van 2 juli 2020

13 juli 2020, 14:11

Op 2 juli 2020 vond de derde Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. Wat is er zoal besproken en besloten? Onder meer zijn de kwaliteits-eisen voor het lidmaatschap van de VvDN vastgesteld en is verder gesproken over de realisatie van een branche CAO. › lees bericht

“Er is niets mis met driehoeksrelaties, zeker niet bij detachering”

22 juni 2020, 12:49

De intermediaire markt moet meer gereguleerd worden, zo stellen arbeidsmarktonderzoekers in de aanloop naar het politieke debat. Maikel Pals, voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), ziet dat anders. “Meer regulering? Overheid, kijk eerst eens kritisch naar jezelf.” › lees bericht

Hoe gaat het met detacheerders in coronatijd?

8 juni 2020, 09:25

Wat merken detacheerders van de coronacrisis? Volgens VvDN-voorzitter Maikel Pals moeten we het vertraagde effect in deze gezonde sector niet onderschatten. Maar detacheerders bewijzen juist nu dat zij voorzien in de behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven. ‘Volgend jaar zullen we dan ook een versnelde groei zien.’
(Bron: ZiPconomy)

› lees bericht

Enquête over Corona onder VvDN leden

6 juni 2020, 09:18

De enquête over de actuele Corona situatie bij de leden van de VvDN leverde een response van 70%. Hiervan heeft iets meer dan 50% minder dan 150 werkenden (MKB) en zijn alle leden actief in gemiddeld (bijna) 3 branches en 2 sectoren. De (zakelijke- en financiële) dienstverlening branche komt het meest voor, gevolgd door de overheid en op nummer drie de industrie. Finance, IT en Engineering staan gelijkelijk op één qua vakgebieden. › lees bericht

Persbericht en verklaring naar aanleiding van Commissie Borstlap

1 februari 2020, 09:36

De Commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) heeft op 23 januari haar rapport aangeboden aan Minister Koolmees. Bijgaand treft u het persbericht en een verklaring die de VvDN naar aanleiding hiervan heeft gepubliceerd.

› lees bericht

Adviezen aan Commissie Borstlap

11 december 2019, 19:29

De VvDN participeert actief in de Alliantie van Werk. Dit is een gelegenheidscoalitie van een aantal partijen die zich bezighouden met zaken die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt. Deze partijen trekken samen op bij actuele vraagstukken waar overlappende belangen zijn, om deze zo beter te kunnen behartigen. › lees bericht

Nieuws uit de ALV van 22 november 2019

4 december 2019, 08:36

Op 22 november 2019 vond de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. Wat is er zoal besproken en besloten? Onder meer is een nieuw bestuur gekozen. › lees bericht

Aftermovie VvDN-bijeenkomst ‘Aanstekelijk werkgeven’

28 november 2019, 20:31

Bekijk de aftermovie van de themabijeenkomst ‘Aanstekelijk werkgeven’ die de VvDN op 14 oktober 2019 organiseerde. › lees bericht

Gouden toekomst voor detachering, maar bureaus moeten aan de slag

24 oktober 2019, 07:49

Flex- en arbeidsmarktstrateeg Wim Davidse geeft zijn visie op de toekomst van detachering. “Zet niet de opdrachtgever, maar de kandidaat centraal.”
Een artikel van ZiPconomy.

› lees bericht

22 november 2019: Algemene Ledenvergadering

11 oktober 2019, 09:00

Op vrijdag 22 november 2019 vond de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. › lees bericht

Maikel Pals: “We leveren flexibiliteit, maar zijn geen flex-werkgevers”

1 oktober 2019, 10:04

FBD interviewde VvDN-voorzitter Maikel Pals over het ‘waarom’ van de VvDN, de toekomst van detachering en de uitdagingen binnen de branche. › lees bericht

Stand van zaken VvDN besproken tijdens ALV 17 juni 2019

27 juni 2019, 09:17

Waar staat de VvDN op dit moment? Wat heeft de vereniging gedaan sinds de oprichting begin dit jaar? Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 juni jl. stonden o.a. deze punten op de agenda. › lees bericht

Oprichtingsbijeenkomst VvDN: detacheringsbranche op de kaart gezet

8 april 2019, 13:04

Met de oprichtingsvergadering van 3 april jl. is de VvDN een feit. Tijdens de bijeenkomst, bezocht door zo’n 100 bezoekers, deed voorzitter Maikel Pals uit de doeken waarom de vereniging is opgericht: “We hebben ons verenigd om de wereld duidelijk te maken dat detachering misschien wel de meest duurzame vorm van werkgeverschap is. Detacheerders investeren twee keer zoveel als andere bedrijven in de employability van onze medewerkers. Daarmee zijn we een prachtige oplossing van de ingewikkelde zoektocht naar de balans tussen flexibiliteit en zekerheid en tevens een belangrijk instrument voor de toekomst.” › lees bericht

Detacheerders gaan zich sterker positioneren

4 april 2019, 13:58

Woensdag 3 april 2019 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de VvDN. Maikel Pals, directeur van Brunel Nederland, is voorzitter. FlexNieuws interviewde hem over waarom detacheerders een eigen lobby en vereniging nodig hebben. › lees bericht