Ledenpeiling 3: Gaat u akkoord met het Plan van Aanpak (inclusief de financiële bijdrage) om te komen tot een CAO voor VvDN leden?

25 maart 2021, 10:48

Op donderdag 11 maart organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst over het voornemen om tot een CAO voor de leden van de VvDN te komen en op 18 maart peilden wij bij alle leden of wel/niet kan worden ingestemd met het voorgestelde traject.
(meer…)

Ledenpeiling 2: Kan de ALV verplaatst worden naar 2 juli a.s.?

11 juni 2020, 14:29

Een zeer groot aantal leden heeft deelgenomen aan de peiling of de algemene ledenvergadering mag worden uitgesteld naar donderdag 2 juli as. (meer…)

Ledenpeiling 1: Heeft u de NOW-regeling aangevraagd?

23 april 2020, 09:11

Zoals bekend is het criterium voor het aanvragen van de NOW regeling een verwachte omzetdaling in 3 maanden tussen maart en juli van minimaal 20% ten opzichte van drie maanden in 2019.
(meer…)