Ledenpeiling 2: Kan de ALV verplaatst worden naar 2 juli a.s.?

11 juni 2020, 14:29

Een zeer groot aantal leden heeft deelgenomen aan de peiling of de algemene ledenvergadering mag worden uitgesteld naar donderdag 2 juli as. Unaniem is men akkoord gegaan met het voorstel, dus daarmee wordt dit de definitieve datum voor de eerste ALV van 2020. Zoals bekend zal de ALV plaatsvinden bij ons lid Reijn in Helmond, voor max. 25 personen. (meer…)

Ledenpeiling 1: Heeft u de NOW-regeling aangevraagd?

23 april 2020, 09:11

Zoals bekend is het criterium voor het aanvragen van de NOW regeling een verwachte omzetdaling in 3 maanden tussen maart en juli van minimaal 20% ten opzichte van drie maanden in 2019. Ruim een derde van onze leden bevindt zich in die situatie.
(meer…)