De detacheringsbranche in beeld

Onderzoeksbureau Panteia heeft in 2018 de detacheringsbranche in kaart gebracht. Het is voor het eerst dat er zo diepgravend en uitgebreid onderzoek is gedaan naar detacheringsbureaus en hun rol op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Download het volledige onderzoeksrapport >>

Download de Executive summary >>

Drivers & barriers van ZZP- / IP-dienstverlening vanuit opdrachtgevers

De markt verandert en ook bedrijven veranderen. Onderzoeksbureau Raphaels heeft daarom de behoeften, drijfveren en barrières van opdrachtgevers in kaart gebracht als het gaat om intermediairs die hen voorzien van zzp’ers en interim professionals.

Download het onderzoeksrapport >>

VvDN Kwartaalmonitor

Onderdeel van lidmaatschap van de VvDN is deelname aan de VvDN-marktmonitor. Per kwartaal worden – aan de hand van de input door de leden – betrouwbare en relevante marktcijfers gegenereerd. In 2019 wordt gestart met deze kwartaalmonitor.
Uitkomsten van deze kwartaalmonitor zullen op deze pagina worden gepubliceerd.