Factsheet Vereniging van Detacheerders Nederland 2024

Wat zijn detacheerders en gedetacheerde medewerkers? De gedetacheerde medewerkers hebben een reguliere arbeidsovereenkomst en worden op tijdelijke of projectbasis  ingezet bij opdrachtgevers. Er is hierbij sprake van een driehoeksverhouding tussen opdrachtgever, detacheerders en de gedetacheerde medewerker. De arbeidsovereenkomst is niet gekoppeld aan de projectmatige inzet waardoor de gedetacheerde baanzekerheid heeft. Detacheerders zijn werkgevers die hun werknemers voor bepaalde tijd ter beschikking stellen aan hun opdrachtgever. In deze factsheet lees je alles over de voordelen, feiten en onze belofte.

Download de factsheet

Eindrapport Marktonderzoek detachering januari 2024

Eindrapport Marktonderzoek detachering januari 2024

De detacheringsbranche in beeld | Executive Summary

De detacheringsbranche in beeld (Executive summary)

Whitepaper 'Detacheren in de Zorgsector' (juni 2023)

Whitepaper ‘Detacheren in de Zorgsector’ (juni 2023)

Position Paper VvDN inzake juridische verankering Detacheren (december 2022)

Position Paper VvDN inzake juridische verankering Detacheren (december 2022),

Whitepaper 'Digitalisering binnen de detachering'

TimeChimp heeft onderzoek gedaan naar ‘Welke kansen en bedreigingen zijn er zoal in de detacheringsmarkt’? Dit onderzoek laat zien hoe detacheerders naar de huidige markt kijken en hoe ze toekomstige ontwikkelingen zien.

Download de Whitepaper

Position Paper Vereniging van Detacheerders Nederland

De VvDN doet drie aanbevelingen voor een moderne herinrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Lees hier alles over in de Position Paper van de VvDN

Factsheet Vereniging van Detacheerders Nederland

Wat zijn detacheerders en gedetacheerde medewerkers? De gedetacheerde medewerkers hebben een reguliere arbeidsovereenkomst en worden op tijdelijke of projectbasis  ingezet bij opdrachtgevers. Er is hierbij sprake van een driehoeksverhouding tussen opdrachtgever, detacheerders en de gedetacheerde medewerker. De arbeidsovereenkomst is niet gekoppeld aan de projectmatige inzet waardoor de gedetacheerde baanzekerheid heeft. Detacheerders zijn werkgevers die hun werknemers voor bepaalde tijd ter beschikking stellen aan hun opdrachtgever. In deze factsheet lees je alles over de voordelen, feiten en onze belofte.

Download de factsheet

Richtlijn samen veilig doorwerken voor de detacheringsbranche

Het doel van deze richtlijn is om duidelijkheid te bieden aan detacheringskrachten, detacheringsorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken tijdens de coronacrisis. Uitgangspunt van deze richtlijn zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. De richtlijn is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.

Lees hier de richtlijnen >>

Aanstekelijk werkgeven

Detacheerders zijn professionele dienstverleners met toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, maar misschien nog wel meer voor gedetacheerden. Wat moeten detacheerders in de huidige markt doen om professionals te binden en te boeien? Wim Davidse, hoofdredacteur Flexmarkt en oprichter Dzjeng, gelooft heilig in de vitale mix van energiek ondernemen en aanstekelijk werkgeverschap en de essentiële rol van flexibiliteit. Hij gaf op 14 oktober 2019 tijdens de VvDN-themabijeenkomst  ‘Aanstekelijk werkgeven: van binden en boeien naar het beleven en beroeren van professionals‘ zijn visie op aanstekelijk werkgeven voor detacheerders. Gebaseerd op feiten, cijfers, voorbeelden en ervaringen.

Download de presentatie ‘De gouden toekomst van de deta-propositie’ >>

De detacheringsbranche in beeld

Onderzoeksbureau Panteia heeft in 2018 de detacheringsbranche in kaart gebracht. Het is voor het eerst dat er zo diepgravend en uitgebreid onderzoek is gedaan naar detacheringsbureaus en hun rol op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Download het volledige onderzoeksrapport >>

Download de Executive summary >>

Drivers & barriers van ZZP- / IP-dienstverlening vanuit opdrachtgevers

De markt verandert en ook bedrijven veranderen. Onderzoeksbureau Raphaels heeft daarom de behoeften, drijfveren en barrières van opdrachtgevers in kaart gebracht als het gaat om intermediairs die hen voorzien van zzp’ers en interim professionals.

Download het onderzoeksrapport >>

VvDN Kwartaalmonitor en Deep-Dive

Onderdeel van het lidmaatschap van de VvDN is deelname aan de VvDN-marktmonitor. Per kwartaal worden – aan de hand van de input door de leden – betrouwbare en relevante marktcijfers gegenereerd. In 2019 is gestart met deze Kwartaalmonitor en de uitkomsten worden op een eigen platform aan alle deelnemers individueel als benchmark teruggekoppeld.
Vanaf 2020 worden de marktontwikkelingen ieder kwartaal ook middels een persbericht extern gepubliceerd. Belangstellenden kunnen éénmalig de meest recente, volledige VvDN Kwartaalmonitor aanvragen via deze site.
Leden en niet-leden kunnen op eigen kosten deelnemen aan de VvDN Deep-Dive. Dit is een jaarlijkse variant van de kwartaal MarktMonitor die naast het verschaffen van veel marktcijfers ook uitgebreid ingaat op diverse operationele kengetallen die worden vergeleken met de benchmark. Opgeven kan tot februari van elk jaar via info@vvdn.nl