Gezamenlijk staan detacheerders sterker dan individueel

In 2018 besloot een aantal detacheringsorganisaties een branchevereniging op te richten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dit vanuit de gedachte dat detacheerders gezamenlijk sterker staan dan individueel. Bijvoorbeeld in de lobby op wetgevingstrajecten. Maar de VvDN wil ook gesprekspartner zijn in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt.

Over de VvDN

Detacheren in de arbeidsmarkt van nu

Detacheren voorziet al vele jaren in een behoefte. Bij opdrachtgevers neemt de vraag naar onze dienstverlening over de jaren structureel toe, zo blijkt ook uit de VvDN-MarktMonitor. Maar ook voor onze werknemers winnen steeds meer argumenten terrein waarom gedetacheerden juist voor deze vorm van werk willen kiezen. Detacheren heeft een mooie toekomst voor zich. Enkele gedetacheerden geven in bijgaande video aan hoe ze detacheren ervaren.