Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding kan via het invullen van het aanmeldingsformulier hieronder.

Vanaf de inschrijving wordt elk lid gevraagd deel te nemen aan de VvDN-marktmonitor. Deelname aan de marktmonitor en de terugkoppeling middels een individuele kwartaalrapportage zijn inbegrepen in de contributiebijdrage.

Aanmeldingsformulier VvDN