Aanmelden lidmaatschap

Uw aanmelding kan worden bewerkstelligd door het invullen van het aanmeldingsformulier via de link onderaan.

Vanaf de inschrijving wordt elk lid gevraagd deel te nemen aan de VvDN-marktmonitor. Deelname aan de marktmonitor en de terugkoppeling middels een individuele kwartaalrapportage zijn inbegrepen in de contributiebijdrage.

Aanmeldingsformulier VvDN

Klik op de button hieronder om het ‘Aanmeldingsformulier lidmaatschap’ te openen.

Aanmelden

Er zal een pagina worden geopend op een nieuw tabblad van uw browser met de volgende link: https://api.easydus.com.etc etc