Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding kan via het invullen van het – te downloaden – aanmeldingsformulier hieronder. Gedurende 2019 is sprake van een voorlopige, verkorte inschrijfprocedure. Ultimo 2019 zal het voorlopige lidmaatschap worden vervangen door een definitief lidmaatschap. Bij de definitieve inschrijving zegt het lid toe een jaarlijkse opgave van de omzet van het bureau aan te leveren, ter vaststelling van de contributiebijdrage. Deze opgave zal nergens anders voor worden gebruikt en er zal volledige geheimhouding worden betracht.

Vanaf de voorlopige inschrijving wordt elk lid gevraagd deel te nemen aan de VvDN-marktmonitor. De noodzakelijke gegevens zijn hier in te zien en worden op kwartaalbasis opgevraagd. Deelname aan de marktmonitor en de terugkoppeling middels een individuele kwartaalrapportage zijn inbegrepen in de contributiebijdrage.

Aanmeldingsformulier VvDN

 Download het inschrijfformulier (rechtermuis > opslaan als) >>

 

Wanneer deze PDF op uw computer is gedownload én wordt geopend met Adobe Acrobat (dus niet in uw browser), dan kunt u alle velden invullen én een (voorgedefinieerde / gecertificeerde) handtekening toevoegen. Vervolgens kunt u de PDF opslaan en naar ons mailen: info@vvdn.nl t.a.v. Patricia Houtman.
U kunt deze PDF ook invullen, opslaan en afdrukken om vervolgens handmatig uw handtekening te plaatsen, waarna u het ons toestuurt.