Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding kan via het invullen van het – te downloaden – aanmeldingsformulier hieronder.

Vanaf de inschrijving wordt elk lid gevraagd deel te nemen aan de VvDN-marktmonitor. Deelname aan de marktmonitor en de terugkoppeling middels een individuele kwartaalrapportage zijn inbegrepen in de contributiebijdrage.

Aanmeldingsformulier VvDN

 Download het inschrijfformulier (rechtermuis > opslaan als) >>

 

Wanneer deze PDF op uw computer is gedownload én wordt geopend met Adobe Acrobat (dus niet in uw browser), dan kunt u alle velden invullen én een (voorgedefinieerde / gecertificeerde) handtekening toevoegen. Vervolgens kunt u de PDF opslaan en naar ons mailen: info@vvdn.nl t.a.v. Patricia Houtman.
U kunt deze PDF ook invullen, opslaan en afdrukken om vervolgens handmatig uw handtekening te plaatsen, waarna u het ons toestuurt.