Missie en Visie

Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt is detachering uniek. Enerzijds bieden detacheerders door hun positie als onderscheidende werkgever zekerheid aan hun werknemers. Aan de andere kant zorgen ze voor flexibiliteit bij opdrachtgevers, als het gaat om snelle op- en afschaling.

De steeds schaarser wordende specialisten worden hiermee efficiënt ingezet om het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid maximaal te kunnen ondersteunen.
Opdrachtgevers en gedetacheerden zijn doorgaans goed op de hoogte van de voordelen van detacheren. Toch zijn detacheerders vaak onbekend bij diverse doelgroepen en blijven hun activiteiten onderbelicht. In gesprekken over de inrichting van flexibiliteit in Nederland lopen detacheerders daarom het risico onvoldoende gesprekspartner te zijn. Gezamenlijk staan bureaus sterker dan individueel. Bijvoorbeeld in de lobby op wetgevingstrajecten. Maar de VvDN wil ook gesprekspartner zijn in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid, MVO, social return en inclusiviteit zouden daarbij belangrijke thema’s moeten zijn.

Onze missie is dat detacheren een steeds groter deel van de moderne, veranderende arbeidsmarkt gaat uitmaken.