Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de Statuten staat omschreven wat het doel van de VvDN is, bepalingen over lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiële verplichtingen van de VvDN en haar leden en de beroepscommisie van de vereniging.

Download de Statuten van de VvDN >>

Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling die in de Statuten staan. Zij voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de Statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Download het Huishoudelijk Reglement >>