Over de VvDN

In 2018 besloot een aantal detacheringsorganisaties een branchevereniging op te richten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Begin 2019 was de oprichting een feit. Leden van de vereniging zijn organisaties of zelfstandige labels die detacheren tot hun kernactiviteit rekenen en in Nederland actief zijn. Iedere organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het detacheren van professionals en voldoet aan een aantal kwaliteitseisen, kan lid worden van de vereniging. Ongeacht de sector of branche waarin het detacheren plaatsvindt. De vereniging spant zich er voor in dat zoveel mogelijk gespecialiseerde detacheringsbureaus lid worden.

Waarom een vereniging van detacheerders?

Maar liefst 1,6% van de Nederlandse beroepsbevolking is werkzaam als gedetacheerde. Hiervoor zijn volgens een onderzoek van Panteia in 2018 ca. 650 detacheringsbureaus actief. Met bijna alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid als opdrachtgever, zorgen detacheerders gezamenlijk voor een markt van 6,2 miljard euro in 2017. Dit maakt detachering een niet meer weg te denken pijler in de arbeidsmarkt.

Gezamenlijk staan detacheringsorganisaties sterker dan individueel. Bijvoorbeeld in de lobby op wetgevingstrajecten. Maar de VvDN wil ook gesprekspartner zijn in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt. Waarbij het uitgangspunt is dat detacheren een groter aandeel in de moderne, veranderende arbeidsmarkt zou moeten hebben.

Doelstellingen van de VvDN zijn dan ook:

  • Aantonen van de maatschappelijke relevantie van detacheren;
  • Bijdragen aan verbetering van het imago van detacheren;
  • Relevante feiten en cijfers inzichtelijk maken;
  • Organiseren van lobby voor detacheerders;
  • Groeien naar een code voor goed werkgeverschap binnen detachering;
  • Erkenning van detachering met als mogelijk eindresultaat een eigen juridische status;
  • Ontwikkelen van een kennisplatform inzake detacheren;
  • Stimuleren van arbeidsmarktinnovatie binnen de branche.

Download de factsheet

 

Uitgelicht VVDN