Juridisch loket voor VvDN leden

Compliant zijn aan de wet- en regelgeving op het gebied van detachering is complex, mede door de uitgebreidheid en de regelmatige wijzigingen.

Als lid van onze vereniging kunt u voor dit soort vragen gebruik maken van juridische ondersteuning vanuit ons Juridisch Loket. Het eerste (telefonisch) consult (totaal max. een half uur) daarbij is gratis. Eventuele vervolgactiviteiten kunnen in overleg met u in rekening worden gebracht.

Stel uw vraag via onderstaande button (u ontvangt binnen gemiddeld 2 werkdagen reactie).

Start aanvraag voor juridisch loket

Twee actuele cases uit de praktijk van W&RK Advies door dhr. Alexander Kist:

Belemmeringsverbod (art. 9a WAADI).

Vraag: Hoe kan VvDN lid Detacheerder B.V. verhinderen dat gedetacheerde werknemers overstappen naar de klant.

Antwoord: Verhinderen kan niet omdat art. 9a WAADI stelt dat elk beding dat in de weg staat aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld nietig is. Dat geldt dus zowel voor de arbeidsovereenkomst van de werknemer als voor het contract met de opdrachtgever.

Wel mag een ‘redelijke vergoeding’ worden overeengekomen. Zo’n vergoeding moet uit werkelijk gemaakte of te maken kosten bestaan en moet lineair verminderd worden in de tijd. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is het niet noodzakelijk om dat aan het aantal gewerkte uren te koppelen (‘deta-vast’). De gebruikelijke boekhoudkundige afschrijvingsperiode (bijvoorbeeld 36 maanden voor Werving en Selectie) of een periode na afronding van een opleiding liggen vanuit het perspectief van een detacheerder meer voor de hand.

Nota Bene: Overigens blijkt uit recente jurisprudentie dat deze regel ook geldt als de werkende verder wil als ZZP-er bij de opdrachtgever maar niet als deze bij een andere detacheerder of uitzender in dienst treedt en op dezelfde of een vergelijkbare opdracht ingezet blijft.

Uitvragen inlenersbeloning

Vraag: Wij zijn gebonden aan de CAO voor Uitzendkrachten (de CAO). Onze opdrachtgever wil het salaris van de door ons ingezette medewerkers bepalen en beroept zich daarbij op de wet en de CAO. Kan dat zomaar?

Antwoord: Nee dat kan niet.

Wij staan op het standpunt dat het te allen tijde aan de werkgever zelf (dat is dus de detacheerder) is om het salaris van zijn eigen werknemers te bepalen. Daarbij moet de werkgever zich houden aan een groot aantal regels (zoals het Wettelijke Minimum Loon en de WAADI-Inlenersbeloning ) en vaak aan een CAO. Overigens is de opdrachtgever geen partij bij de CAO en kan daar dus ook geen rechten of verplichtingen aan ontlenen.

In de wet (art. 8 WAADI) is slechts bepaald dat een ter beschikking gestelde medewerker recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. In de CAO voor Uitzendkrachten (versie 1 juli 2023) zijn veel gedetailleerder regels neergelegd (art. 16 e.v.) waaronder de verplichting van de uitlener om met de inlener af te spreken dat deze verplicht is om de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning tijdig te verstrekken. Daar staat dus met nadruk niet dat de opdrachtgever de inlenersbeloning vaststelt.

Wij adviseerden deze vraagsteller om de medeweker in te schalen op basis van de CAO die voor opdrachtgever geldt of (indien de opdrachtgever niet gebonden is aan een CAO) uitsluitend het functie- en salarishuis en de inschalingsregels van de opdrachtgever uit te vragen en de medewerker daar zelf in in te schalen.

Nota Bene: In het geval van payrolling gelden andere regels.