Persbericht: Sterke omzetgroei vraagt om meer vaste contracten

16 mei 2022, 15:02

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het eerste kwartaal van 2022 met maar liefst 18% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Waardenburg, 16 mei 2022 – De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het eerste kwartaal van 2022 met maar liefst 18% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal gedetacheerden in dienst is gestegen met 13%. Het aantal gedetacheerden in vaste dienst is wel wat gedaald, van 64% een jaar geleden naar nu 60% in dit eerste kwartaal. De leden van de VvDN zullen in deze krappe arbeidsmarkt naar verwachting de komende tijd vaker vaste contracten aanbieden om gedetacheerden ‘vast’ te houden. Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald. Ten opzichte van een jaar daarvoor is het aantal medewerkers dat beschikbaar is tussen opdrachten verder afgenomen naar 3,7%. Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

De leden van de VvDN zijn zeer tevreden met de omzetstijging die nu al kwartalen voortzet. Maar ze hebben een uitdaging. Het aantal gedetacheerden in vaste dienst daalt op dit moment tegen de wens van langere binding in. Dit heeft alles te maken met het feit dat oudere gedetacheerden vaak de stap zetten naar het zzp-schap en dat jongere instroom niet altijd voor een baan met een vast contract binnenkomt. Marcel van den Bekerom, vicevoorzitter VvDN: ‘Jongeren zoeken steeds nieuwe uitdagingen en stappen makkelijk over naar een andere werkgever. Met traineeships wordt in de sector gewerkt aan afwisseling en binding tegelijk. Voor ervaren gedetacheerden is het essentieel nog meer in te zetten op bijvoorbeeld continue ontwikkeling, scholing en kennisdeling in communities.  We verwachten dat het aantal vaste contracten de komende maanden gaat stijgen waardoor de binding verder toeneemt wat essentieel is om in een krappe arbeidsmarkt te kunnen voldoen aan de detacheringsvraag.’

Sterkere groei dan uitzendwereld
Detacheerders zijn over het algemeen meer laat-cyclisch dan uitzenders, en dat is nu ook weer goed zichtbaar in de verschillende groeicijfers. De detacheringssector groeit nu aanmerkelijk harder dan de uitzendwereld die in het eerste kwartaal met 10% is gestegen. Van den Bekerom: ‘De detacheringsmarkt reageert minder heftig op veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat heeft alles te maken met het niveau van de opdrachten die veelal complexer zijn en van langere duur. Dat maakt dat wij minder aan fluctuaties onderhevig zijn. Wij leveren specialisten met kennis en kunde. We zien nu al kwartalen achter elkaar dat deze markt groeit en dat stemt hoopvol.’

Uitblinkers
De belangrijkste beroepsgroepen voor de benchmark-deelnemers zijn (in afnemende volgorde van grootte) Engineering (+18%), Financieel (+11%) en ICT (+19%); samen waren zij in Q1 goed voor liefst 78% van de totale omzet van de sector. Engineering wordt gedreven door bijvoorbeeld de groei in de markt voor fabrikanten en toeleveranciers van de halfgeleiderindustrie en in de bouw en infrastructuur. Dat de omzet in de beroepsgroep Financieel in het eerste kwartaal weer groeide, na krimp in 2021, is een fraaie ontwikkeling. Groei is er bij traditionele financiële functies en ook in de bancaire sector. De krappe arbeidsmarkt wordt sterk gevoeld zeker op het gebied van risk-, compliance-, en securityspecialisten. De groei bij ICT wordt onder meer veroorzaakt door opdrachten op het gebied van cybersecurity en data-analyse. Daarnaast heeft de coronapandemie voor een verdere digitaliseringsslag gezorgd bij organisaties.

 


 

Voor nadere informatie kun je terecht bij
David Gribnau, pr-adviseur                                                              Secretariaat VvDN
M.  06-20415329                                                                                 T. 085-0645731
E. pers@vvdn.nl                                                                                  E. secretariaat@vvdn.nl

Over VvDN
De Vereniging van Detacheerders in Nederland (VvDN), opgericht in 2019. Doel van de vereniging is de belangen van de leden en de sector te vertegenwoordigen. De VvDN is gesprekspartner in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt en streeft naar wettelijke-en/of breed maatschappelijk gedragen erkenning van de detacheerder als dienstverlener en als werkgever. De VvDN-leden vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 35% van de markt. De detacheerdersmarkt wordt volgens onderzoek uit 2018 geschat op een omzet van 6,2 miljard euro. www.vvdn.nl