Adviezen aan Commissie Borstlap

11 december 2019, 19:29

De VvDN participeert actief in de Alliantie van Werk. Dit is een gelegenheidscoalitie van een aantal partijen die zich bezighouden met zaken die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt. Deze partijen trekken samen op bij actuele vraagstukken waar overlappende belangen zijn, om deze zo beter te kunnen behartigen. Een actueel thema is de consultatie die de Commissie Borstlap gedurende het afgelopen jaar heeft uitgezet over hoe de arbeidsmarkt georganiseerd moet worden.

De Alliantie van Werk heeft hiervoor twee position papers opgesteld en ingediend, waaraan de VvDN actief heeft bijgedragen. Naar verwachting komt de Commissie Borstlap in januari 2020 met een tussenrapportage.

Download hieronder beide position papers:

Position paper Alliantie van werk – Commissie Borstlap – okt 2019

Position paper Alliantie van werk – Commissie Borstlap – mei 2019