Binnen de VvDN heb je ook als kleinere speler iets in te brengen

28 juni 2021, 06:16

Onlangs mocht de VvDN weer een aantal nieuwe leden verwelkomen. Het 70e lid is Modoc, een familiebedrijf dat actief is in Zuid-West Nederland. Linda van Wensen (34) denkt dat zij als kleine organisatie via de VvDN kan bijdragen om detachering beter in de markt te zetten. “En ik houd ook van pionieren en netwerken. Ook in dat opzicht verwacht ik veel van het lidmaatschap.”

Modoc is een samenstelling van ‘moeder’ en ‘dochter’, het familiebedrijf van moeder Marja en dochter Linda. Sinds Marja een jaar geleden het stokje definitief heeft overgedragen aan haar dochter, runt Linda het bedrijf met 20 collega’s en vestigingen in Tholen en Etten-Leur in haar eentje. Linda deed ervaring in de flexmarkt op bij Start People en was elf jaar geleden ‘eigenwijs genoeg om voor zichzelf te beginnen’.
Naast de werving en selectie (goed voor 60% van de omzet) is het detacheren via detavast-constructie in de zakelijke dienstverlening, logistiek en industrie de kernactiviteit. “Wij werven en selecteren allerlei professionals, van een assistent controller tot een supply chain managers.”

Maar voor Modoc gaat detachering veel verder dan de juiste professional plaatsen, licht Linda toe. “Wij werken veel voor het MBK, opdrachtgevers die lang niet altijd over eigen HR-afdeling beschikken. Voor hen zijn wij ook de adviseur en sparring partner. We hebben bijvoorbeeld zelf een talent coach in huis. Dus we zien onszelf dan ook vooral als HR-dienstverlener.”

Inspirerend werkgeverschap

Die filosofie kon Linda van Wensen niet meer rijmen met het ABU-lidmaatschap van de ABU. “Ik was passief lid, maar ik vond daar niet meer wat ik zocht. Dat is een brancheorganisatie die leden vertegenwoordigt die zich met flexibele arbeid bezighouden. Dat doen wij niet. Wij zijn een hr-dienstverlener die de intentie heeft een serieuze en duurzame bijdrage te leveren aan iemand zijn carrière.”
Niet voor niets hamert de VvDN er in alle politieke discussie over flex op dat detacheren een bijzondere positie inneemt op de arbeidsmarkt.

VvDN: ‘Politieke partijen leven nog te veel in verleden’

Detacheerders zijn geen flexwerkgevers, maar leveren een waardevolle bijdrage binnen de steeds krappere arbeidsmarkt door kwalitatief en duurzaam werkgeverschap. Een detacheerder legt in deze optiek van de VvDN sterk de nadruk op opleiden en loopbaanplanning, wat tot uiting komt in de kwaliteitscriteria die vereniging hanteert.

Actieve VvDN zet detachering op de kaart

En in die visie kan Linda van Wensen zich helemaal vinden. “Wij noemen onszelf ook wel de carrièremaker. We zien het talent van onze professionals en bieden hen loopbaanadvies. De match moet voor zowel de opdrachtgever als de professional goed zijn. Daar moeten we ons goed bij voelen, anders doen we het niet. Ook dat hoort bij goed werkgeverschap.”
Van Wensen noemt dit inspirerend werkgeverschap, iets waar ze graag mee naar buiten treedt. “Ik zou dit graag beter in de markt zetten, maar als kleine organisatie kun je dat niet alleen. Om breder draagvlak te creëren voor detacheerders als kwalitatief heel goede werkgevers heb je de VvDN nodig. Door daar aan bij te dragen kunnen wij als kleine speler toch iets bereiken in die grote markt. Want je hebt ook als kleinere organisatie wel iets in te brengen bij de VvDN.”

Energie in stoppen

Want dat Modoc zich al nieuw lid heeft aangesloten, heeft zeker te maken met het gevoel dat je als relatief klein recruitmentbureau gehoord wordt binnen de vereniging. “Directe aanleiding was voor mij een goed gesprek met bestuurslid Albert van Reenen over de detacheringsmarkt. Dat raakte precies waar ik voor sta. Het is heel fijn met gelijkgestemden te spreken en eindelijk eens kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden.”
“Zeker in het bijzondere coronajaar, waarin sommige partijen harde klappen kregen. Je bent toch benieuwd waar je als bedrijf staat ten opzichte van de de markt, dat geldt voor iedereen, kleinere en grote detacheerders.
De detacheringsmarkt geldt als vrij gesloten en het is volgens Van Wensen juist de VvDN die dit ontsluit. “Voorheen was er weinig contact met andere detacheringsbureaus. Alles werd al vrij gauw als concurrentiegevoelig beschouwd.” Binnen de VvDN speelt dat volgens haar niet zo. “Als lid kun je je netwerk flink uitbreiden en elkaar versterken, van elkaar leren. Ik houd van pionieren, netwerken, en ik ben heel benieuwd wat er speelt bij andere detacheerders.”
Linda begint vol enthousiasme als nieuw actief lid en kijkt uit naar de kennismaking met andere leden. “Ik ben zeker van plan bijeenkomsten te bezoeken en hier tijd en energie in te stoppen. Mijn doel is mij verrijken als ondernemer en onze positie als werkgever te versterken.”

Lees ook: VvDN : “We worden serieus genomen als gesprekspartner. Daar ben ik heel trots op”

VvDN : “We worden serieus genomen als gesprekspartner. Daar ben ik heel trots op”