Detacheerders gaan zich sterker positioneren

4 april 2019, 13:58

Woensdag 3 april 2019 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de VvDN. Maikel Pals, directeur van Brunel Nederland, is voorzitter. FlexNieuws interviewde hem over waarom detacheerders een eigen lobby en vereniging nodig hebben.

Wat zijn de doelen van de VvDN volgens Pals?

1. Detachering een eigen profiel geven
2. Pleiten voor een wettelijke basis voor het type werkgeverschap van detacheerders
3. Kwaliteit van leden bewaken en criteria voor goed werkgeverschap opstellen
4. Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een eigen CAO

VvDN en de Alliantie van werk
Maikel-Pals-Brunel-voorziter-VvDN“De VvDN is ontstaan op initiatief van en met hulp van de ABU. Een aantal detacheringsorganisaties heeft zich verenigd in een eigen belangenclub. Anderhalf jaar geleden zijn de eerste gesprekken gestart en nu is het een feit.

De ABU richt zich op zijn core business en dat is de belangenbehartiging van uitzenden en payrolling. Tegelijkertijd is de ABU een groot voorstander en mede-initiatiefnemer van de Alliantie van werk. De Alliantie van werk verbindt relevante partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. Zij werken samen waar het kan, maar profileren zich met hun eigen expertise en doelgroep. Zo ook de VvDN.”

Wat is de kracht van detachering?
“Detacheerders bieden langdurig werkgeverschap en richten zich op de opleiding en training van specialisten die flexibel inzetbaar zijn bij opdrachtgevers, terwijl het detacheringsbureau hun thuisbasis is.

Detachering is voortgekomen uit de behoefte bij opdrachtgevers aan specialisten. De lat ligt hoog voor onze specialisten. Zij moeten elke keer iets extra’s brengen bij de klanten en wij faciliteren dat, we maken het mogelijk met opleiding en coaching. Zo bieden wij een unieke combinatie van duurzaam werkgeverschap en flexibiliteit voor opdrachtgevers.”

Schaarste op de arbeidsmarkt
“In de huidige arbeidsmarkt is het steeds lastiger de juiste professionals te vinden. Dit onderstreept onze toegevoegde waarde. Precies op het moment dat de vraag ontstaat, kunnen wij onze specialisten inzetten bij een opdrachtgever. Bovendien vervullen wij vaak een brugfunctie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor zo’n 30% van de detacheringskrachten zijn wij de eerste werkgever na hun opleiding.”

Uitdaging en afwisseling enorm stimulerend voor specialisten
“Ons businessmodel biedt alle medewerkers afwisseling door de verschillende opdrachten en omgevingen waarin zij kunnen werken. Dit past met name heel goed bij starters op de arbeidsmarkt. Nieuwe generaties willen niet vijf jaar op dezelfde plek zitten, maar zich ontwikkelen en allerlei werkervaring op doen. Niet alleen vakinhoudelijk is het werk dat detacheerders bieden uitdagend. Ook in hun competenties worden ze uitgedaagd. Wie een periode werkt in een bedrijf dat een reorganisatie ondergaat of een groeispurt meemaakt, leert veel over zichzelf in relatie tot de bedrijfscultuur. Uit onderzoek blijkt dat wij gemiddeld twee keer zoveel besteden aan opleiding en coaching dan andere Nederlandse bedrijven. En dat is logisch. Wij moeten zorgen dat de vakkennis en de social skills van onze collega’s up to date zijn, anders hebben wij geen bedrijfsmodel.”

Driehoeksrelaties in de wet
Een van jullie doelen is wettelijke verankering van detachering. Leg dat eens uit.
“Voor detachering bestaat momenteel geen juridische oplossing die lekker past. Als vereniging willen wij daar over in gesprek gaan. De huidige Wet werk en zekerheid en de ophanden zijnde Wet arbeidsmarkt in balans sluiten niet aan bij ons dienstverleningsmodel. En ons model is gebaseerd op een vraag in de markt. Daar zit dus iets niet goed.

Wij moeten ons aan regels houden die zijn ingericht voor uitzenden terwijl wij onszelf zien en profileren als ‘gewone’ werkgevers die medewerkers in vaste dienst nemen. Onze specialisten zijn gemiddeld hoog opgeleid en hebben de voordelen van een vast dienstverband. Maar juridisch vallen wij onder de definities van ‘terbeschikkingstelling van arbeid’ en moeten wij ons aanpassen aan de arbeidsvoorwaarden van onze opdrachtgevers. Net zoals uitzenders dat moeten doen.

Het komt voor dat een gedetacheerde specialist voor twee of drie opdrachtgevers werkt. In zo’n situatie moeten wij nu tegelijkertijd drie arbeidsvoorwaardenpakketten toepassen, wat natuurlijk verre van praktisch is. Daarbij biedt de meerderheid van de detacheerders zelf uitstekende arbeidsvoorwaarden aan hun medewerkers.”

Detacheerders eigen gezicht geven
Lopen detacheerders in de schaduw van uitzenders?
“We bedienen verschillende doelgroepen, we zitten elkaar niet in de weg. Maar qua regelgeving voelt het wel een beetje scheef, ja. In de media en de politiek is veel aandacht voor uitzenden en payroll. Onze positionering is buiten beeld. Daarom wordt het tijd dat wij een eigen geluid laten horen.”

Arbeidsvoorwaarden en duurzaam werkgeverschap
“Als wij onze arbeidsvoorwaarden op de kaart willen zetten, is de ontwikkeling van een cao voor detachering een interessante optie. Dat is een van de zaken die wij gaan onderzoeken en bespreken met onze leden.”

Benchmark
Hoe groot is jullie markt?
“Per kwartaal brengen wij dat in beeld, in samenwerking met PWC. Ook dit is een manier om de economische impact van onze dienstverlening op het netvlies krijgen van vakbonden, werkgevers en politiek. Zo’n 1,6% van de beroepsbevolking werkt tegenwoordig op detacheringsbasis. Wij zijn dus al lang en breed en vooral duurzaam inzetbaar aanwezig.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws