Persbericht: Detacheerders hebben volop werk en zien omzet stijgen met 5,4%

11 november 2021, 12:12

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

De omzet over het derde kwartaal van dit jaar is in vergelijking tot hetzelfde kwartaal een jaar eerder gestegen met 5,4%. Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald. Ten opzichte van een jaar daarvoor is dit aantal zogenaamde ‘bankzitters’ met ruim 53% afgenomen tot 3%. Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert. Opvallende stijger is het vakgebied juridisch. Daar is een stijging waar te nemen van 62% als gevolg van een sterk stijgende vraag bij publieke organisaties.

Marcel van den Bekerom, vicevoorzitter VvDN: ‘Met stevige stappen laten we de corona-crisis achter ons: de economie is in Q2 2021 weer gaan groeien, en dat geldt ook voor de werkgelegenheid, de krapte op de arbeidsmarkt en de omzet van de detacheringsbranche. De detacheringsbranche heeft in de afgelopen zes kwartalen een stevige bijdrage geleverd aan de wendbaarheid van de Nederlandse economie en zorg. We zien dat gedetacheerden nauwelijks thuis zitten tussen opdrachten in. Maar dat ze vrijwel naadloos naar de volgende opdracht doorstromen. Hierdoor is onze zogenaamde ‘leegloop’ dan ook gedaald met 53%. Daarnaast zien we dat de gedetacheerden productiever zijn. Hoewel het thuiswerken in dit derde kwartaal wat meer is losgelaten is er toch een soort van hybride tussenweg gevonden. We zien bij kantoorfuncties van hoogopgeleiden een balans tussen werkzame uren online en live ontmoeting en afstemming. De mix draagt bij aan werkplezier en effectiviteit.’

Juridisch stijgt met 62%
Opvallende stijger met maar liefst 62% groei ten opzichte van een jaar eerder is het vakgebied ‘juridisch’. Het zijn met name juridische functies bij de overheid die sterk in aantal toenemen en zorgen voor een spectaculaire groei. De groei kan voor een flink deel worden verklaard door de groeiende rol van wet- en regelgeving, fiscaliteit en natuurlijk nog door corona-gerelateerde regelingen en projecten. De omzet in het financiële domein is gedaald met 7,9% ten opzichte van een jaar eerder. Er is minder vraag bij financiële instellingen doordat een aantal grote projecten vorig jaar is beëindigd en er meer medewerkers vast aangenomen zijn. Daarnaast is er wel sprake van groei van het aantal zzp-ers in finance.

Erkenning
Van den Bekerom: ‘Een detacheerder is een goede, plezierige en aantrekkelijke werkgever. Mensen vinden het fijn om financiële zekerheid te hebben, zich samen te kunnen ontwikkelen en bij verschillende opdrachtgevers aan de slag te kunnen. Het percentage medewerkers in vaste dienst bij detacheerders stijgt met 4,2%. Ruim 60% van de gedetacheerden is in vaste dienst bij het detacheringsbureau. Vanuit de maatschappij en politiek verdient detachering dan ook meer erkenning. Wij zijn werkgevers die goed voor hun mensen zorgen. Het ziekteverzuim bij gedetacheerden is heel laag, omdat we hen intensief begeleiden. Het zou plezierig zijn als wij die erkenning ook echt krijgen.’