Detacheerders: ‘Vraag naar personeel in één jaar volledig ‘ontploft’

16 augustus 2022, 12:56

Waardenburg, 16 augustus 2022 De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het tweede kwartaal van 2022 met maar liefst 20% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het verkooptarief is vergeleken met een jaar gestegen met 6,8%. Het aantal gedetacheerden in dienst is met dubbele cijfers gegroeid naar 19%. Het is in positieve zin ‘alle hens aan dek’ voor de detacheerders om aan de vraag te kunnen voldoen. De stijging van de markt gaat dermate hard dat het aanbieden van ‘vaste contracten’ de groei niet kan bijhouden waardoor het percentage ‘vaste contracten’ gelijk blijft. Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

Fred Boevé, bestuurslid VvDN, is uitermate tevreden met de omzetstijging die nu al 5 kwartalen voortzet. ‘Onze leden moeten echt vol aan de bak. De telefoon met de vraag naar goed personeel staat roodgloeiend. Organisaties zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid zijn niet in staat de juiste mensen te vinden en bellen detacheerders op om ze te helpen. Vooral gespecialiseerde bureaus doen nu uitstekende zaken. Zo is de vraag naar HR-medewerkers enorm gestegen. Door corona liggen er nu een aantal lastige projecten op het bord van HR die uitstekend projectmatig door een gedetacheerde kunnen worden opgepakt. Denk aan de oplossingen voor hybride werken en het opnieuw invullen van de mobiliteit. Maar ook wat doe je aan binding van personeel dat je in coronatijd hebt aangenomen? Vraagstukken die als losse projecten vaak niet te behappen zijn voor de reguliere HR-afdeling maar uitstekend zijn in te passen via een detacheringsoplossing.’

Kandidatenmarkt

De VvDN-leden worden wel geconfronteerd met gedetacheerden die steeds meer financiële eisen stellen bij het tekenen van het contract. Personeel moet voor hogere bedragen worden ‘ingekocht’. Gecombineerd met toename van onder andere hogere wervingskosten, komt dit ook terug in de hogere verkooptarieven..

Jongeren die net van de universiteit komen en kiezen voor een traineeship bij een detacheerder vinden vaste dienstverbanden minder relevant. Zij willen zich vooral ontwikkelingen, cursussen volgen, hun kennis vergroten en vinden sfeer en betrokkenheid belangrijk. Veel detacheerders hebben speciale Talent Management Teams ontwikkeld om deze jongeren langer vast te houden.

Warme of koude winter door corona?

Uit de cijfers van de VvDN valt op dat corona een flinke wissel heeft getrokken. ‘Corona heeft’ aldus Boevé ‘eigenlijk niets te maken met normale economische patronen. Het zou zomaar weer eens kunnen zijn dat als we straks de winter ingaan er weer een opwaarts effect is waar te nemen in onze omzetcijfers vanwege corona gerelateerde projecten en daaraan gerelateerde uitdagingen. De vraag naar medisch- en IT-personeel kan dan weer sterk stijgen omdat er weer vaccinatiecampagnes, callcenters en meldpunten moeten worden opgezet.’

Ten opzichte van een jaar daarvoor is het aantal medewerkers dat beschikbaar is tussen opdrachten, de zogenaamde bankzitters, verder afgenomen van 3,75% naar 3,24% .

Voor nadere informatie kun je terecht bij                                                  
David Gribnau, pr-adviseur                                                       Secretariaat VvDN
06-20415329                                                                                 085 – 0645 731
pers@vvdn.nl                                                                                secretariaat@vvdn.nl

Over VvDN
De Verenging van Detacheerders in Nederland (VvDN), opgericht in 2018. Doel van de vereniging is de belangen van de leden en de sector te vertegenwoordigen. De VvDN is gesprekspartner in de dialoog over de inrichting van de arbeidsmarkt en streeft naar wettelijke-en/of breed maatschappelijk gedragen erkenning van de detacheerder als dienstverlener en als werkgever. De VvDN-leden vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 35% van de markt. De detacheerdersmarkt wordt volgens onderzoek uit 2018 geschat op een omzet van 6,2 miljard euro. www.vvdn.nl