Detacheerders zien omzet herstellen in vierde kwartaal

10 februari 2021, 12:01

Omzet detacheerders met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Over heel 2020 ziet VvDN in haar marktmonitor slechts kleine min. De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, ziet de omzet ondanks het aanwezige Covid-19 virus in het vierde kwartaal herstellen. Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert.

  • In het vierde kwartaal is de omzet met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor en met 2.5% vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (In het derde kwartaal van 2020 was de omzet nog met 3% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal).
  • Over het hele jaar genomen is de omzet van 2020 ten opzichte van 2019 met slechts 0,4% gedaald. Deze beperkte daling komt mede doordat de omzet per fte (gedetacheerde) met ruim 7% is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal.
  • Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is van 6,7% gedaald naar 5,9%.
  • Aantal gedetacheerden met vast dienstverband gestegen naar 61%

Publieke sector trekt de kar

VvDN voorzitter Maikel Pals: ‘Onze sector mag als geheel niet ontevreden zijn. De cijfers wijzen uit dat we robuust zijn en dat we ons meer dan bewezen hebben. Er is ondanks deze lastige periode vertrouwen onder detacheerders. Daar waar het aantal gedetacheerden in een bepaalde sector terugvalt (belevingssector 0% omzet), zie je juist andere sectoren opleven. Zo zien we dat als gevolg van corona de omzet in de publieke sector juist met 9% ten opzichte van het vorige kwartaal is gestegen. Deze sector laat nu al twee jaar kwartaal op kwartaal groei zien en is ten opzichte van kwartaal 1 in 2019 met 36% gegroeid. De huidige forse stijging komt voornamelijk op het conto van de ondersteuning ten behoeve van de overheidsmaatregelen omtrent corona. Daarbij moet gedacht worden aan de extra inzet van juristen, die bij de overheidsinstanties worden ingezet voor een juiste uitvoering van de NOW-regeling en ondersteuning bij onder andere de TOZO. Het aantal juridische opdrachten over alle sectoren is ‘overall’ overigens ook gestegen met 18%. Ook ondernemingen doen veel beroep op juridische bijstand en dat zien de detacheerders terug in de opdrachten.’

Aantal gedetacheerden met vast contract gestegen
De werkgelegenheid voor gedetacheerden blijkt zich stabiel te ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat de gedetacheerde die een vast dienstverband heeft bij het detacheringsbureau zelfs verder is gestegen naar ruim 61%.

Waarbij werkgevers de gedetacheerden ook ondersteunen met een opleidingspercentage van 3% van de loonsom.

Overige sectoren
Uit de cijfers blijkt ook dat de vraag naar HRM-specialisten zich positief heeft ontwikkeld. De vraag naar deze specialisten is in het vierde kwartaal gestegen met maar liefst 25%. Pals: ‘Op dit moment kun je als HRM’er vrij gemakkelijk aan een baan komen. Waar veel organisaties een pas op de plaats maken is de vraag naar dit specialisme groot. Dit omdat veel organisaties de wens hebben om meer aandacht te besteden aan het personeel. Personeel dat na zoveel maanden grotendeels thuis zitten extra begeleiding en aandacht nodig heeft van de personeelsfunctionaris.’

Ondanks het bijzondere jaar 2020 biedt het vertrouwen voor 2021 om te zien dat de trend van een traditioneel sterk vierde kwartaal ook in dit jaar werd voortgezet. Alle vakgebieden laten een omzetgroei zien in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal waaronder ook de vakgebieden Engineering en Financieel waar de detacheerders sterk in vertegenwoordigd zijn. ICT lijkt er goed voor te staan door een versnelde digitalisering bij organisaties, gedreven door onder andere het thuiswerken, en de ontwikkelingen rondom data en privacy.

De VvDN is voornemens dit onderzoek ieder kwartaal te publiceren via een persbericht. De cijfers m.b.t. het eerste kwartaal 2021 worden begin mei bekend gemaakt. VvDN-leden krijgen een gedetailleerd verslag van het onderzoek inclusief persoonlijke duiding.