Enquête over Corona onder VvDN leden

6 juni 2020, 09:18

De enquête over de actuele Corona situatie bij de leden van de VvDN leverde een response van 70%. Hiervan heeft iets meer dan 50% minder dan 150 werkenden (MKB) en zijn alle leden actief in gemiddeld (bijna) 3 branches en 2 sectoren. De (zakelijke- en financiële) dienstverlening branche komt het meest voor, gevolgd door de overheid en op nummer drie de industrie. Finance, IT en Engineering staan gelijkelijk op één qua vakgebieden.

Iets meer dan de helft vindt de impact van Corona groot of heel groot, 43% vindt deze neutraal of (heel) klein. De procentuele afname van de vraag na het doorvoeren van de maatregelen (half maart) varieert van 0 tot 80% en loopt dus per bureau zeer uiteen. Gemiddeld was de afname 37%.

Ongeveer 2 op de 3 respondenten kijkt neutraal of positief naar de komende 1 à 2 maanden, 26% blijft negatief of heel negatief als gevraagd wordt naar de situatie over 2 à 3 maanden  (13% vindt het nog te vroeg om hierover te oordelen). Terwijl de genoemde percentages zeer uiteenlopen (+ 85% tot – 60%) wordt er overall van uitgegaan dat 2020 een kleine krimp in omzet zal geven t.o.v. 2019 (gemiddeld – 3%). Het jaar 2021 zou een gemiddelde groei opleveren van 17%. Van de respondenten verwacht 95% volgend jaar ten minimale groei te behalen (vaak wordt genoemd tussen 0 en 10%) maar ook een verdubbeling wordt bij deze vraag aangegeven.

Als de drie belangrijkste bedrijfsrisico’s voor het huidige jaar wordt aangegeven: (sterk) terugvallende vraag, ongezond hoog leegloop percentage en onvoldoende nieuw aanbod. Opvallend is dat een verhoogd ziekteverzuim, het niet in aanmerking komen voor de NOW regeling en liquiditeits- en/of  cashflow problemen hier relatief laag scoren.

De volledige enquête is terug te vinden op de besloten ledenpagina op LinkedIn.