Hoofdlijnenbrief vanuit perspectief detacheerders

27 juli 2022, 11:12

Open brief van de VvDN aan de minister als reactie op haar hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt d.d. 5 juli 2022. We verstuurden deze brief op 7 juli jl. om haar aandacht te vestigen op het feit dat het zeer wel mogelijk is om “ondernemers de flexibiliteit te bieden die zij nodig hebben om in te spelen op veranderende omstandigheden, door het inzetten van werknemers die langdurig in dienst zijn bij een detacheerder en daar een vast contract hebben”. Wij zijn nog in afwachting van een reactie.

Reactie op hoofdlijnenbrief vanuit perspectief detacheerders