Maikel Pals: “We leveren flexibiliteit, maar zijn geen flex-werkgevers”

1 oktober 2019, 10:04

FBD interviewde VvDN-voorzitter Maikel Pals over het ‘waarom’ van de VvDN, de toekomst van detachering en de uitdagingen binnen de branche.

Met de Verenging van Detacheerders Nederland (VvDN) bestaat er sinds 3 april 2019 een brancheverenging voor Nederlandse detacheringsbedrijven. Maikel Pals, directeur van Brunel Nederland, is voorzitter van de VvDN en staat ons te woord over het ‘waarom’ van een branchevereniging, de toekomst van detachering en de uitdagingen binnen de branche.

Zo’n anderhalf jaar geleden kwamen een aantal Nederlandse detacheerders bij elkaar, om te kijken naar de gemeenschappelijke belangen en doelstellingen, branche-breed. Maikel Pals, één van de oprichters van de Vereniging van Detacheerders Nederland: “We zijn als detacheerders een specifieke groep werkgevers en wilden ons daarom sterker positioneren als sector. We zijn een serieuze speler, maar niemand maakte zich hard voor de belangen van onze beroepsgroep, bijvoorbeeld in politiek Den Haag.” Daarnaast kon het imago van detacheren wel een boost gebruiken. “Veel mensen zijn amper bekend met het fenomeen ‘detacheren’. Daarom streven wij ernaar om detachering beter te positioneren, door bijvoorbeeld aan te tonen wat onze rol is binnen de Nederlandse economie”, aldus Pals.

Rondom wetgeving zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft het bestaan van de VvDN al zijn toegevoegde waarde bewezen.” We hebben er een position paper over geschreven en onze input gegeven bij de commissie Borstlap. Zaken die we niet voor elkaar hadden gekregen als we niet zo’n vereniging hadden gehad.” Voor de wetgeving bestaat detachering immers niet, omschrijft Pals. “Voor de wet vallen wij onder de uitzendbranche. Maar detacheren is wel echt wat anders dan uitzenden. Het is een beetje een spagaat waar we in zitten. Die proberen we te overbruggen met de VvDN.”

Flexibiliteit

Zoals Pals al aangaf zijn detacheren en uitzenden wel echt compleet andere takken van sport. “We leveren flexibiliteit voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar we zijn geen flex-werkgevers”, legt hij het verschil uit. “We gaan een langetermijnrelatie met onze specialisten aan en we investeren ook echt in onze medewerkers. Zodat ze de projecten bij onze opdrachtgevers uit kunnen voeren. Deze langetermijnvisie is fundamenteel anders dan die van de uitzendbranche.” Hoewel de relatie met de gedetacheerden allesbehalve op flex is gestoeld, vallen de Nederlandse detacheerders wel onder de regels die horen bij flexwerk. Daar moet uiteindelijk verandering in aan gaan komen, met eigen wetgeving als ultieme doel. Pals: “Ik begrijp dat dit niet van vandaag op morgen is geregeld, maar dat is wel ons primaire doel ja.”

Zoals ook het arbeidsrecht wel een upgrade verdient. “Ons arbeidsrecht is behoorlijk gedateerd, namelijk het begin van de vorige eeuw. Het is dus amper aangepast aan de uiteenlopende contract- en werkgeversvormen die we vandaan de dag hebben. De behoefte aan verschillende arbeidsvormen is zo anders dan toen, daar sluit het arbeidsrecht niet meer bij aan.” Neem de groei van het aantal zzp’ers. “Die groep is qua omvang ongelofelijk toegenomen. Enerzijds omdat de werknemer daar behoefte aan heeft, maar ook omdat het bedrijfsleven graag op een flexibele basis een beroep doet op iemands kennis.” Detachering biedt daar een zeer passend en volwassen alternatief voor. “Als detacheringsbranche hebben we een enorm belang bij goed werkgeverschap. Daarmee zorgen we er immers voor dat we onze kandidaten bij de juiste opdrachten kunnen plaatsen.”

Toekomst detachering

De VvDN bestaat nog geen zes maanden, maar er staan inmiddels wel de nodige initiatieven in de steigers. Binnen de vereniging is men onder meer druk bezig met het vormen van een ‘kwaliteitscode goed werkgeverschap’, waarmee detacheerders aan kunnen tonen dat ze inderdaad goed voor hun werknemers zorgen.

Je hele carrière bij één werkgever werken is niet meer van deze tijd. De rol van detachering gaat dus alleen maar groter worden, verwacht Pals. “Deze generatie wil juist graag projectmatig werken. De vastgestelde doelstellingen behalen en weer doorgaan. Daar past detachering heel goed bij. Je bent continu bezig met je eigen ontwikkeling en komt steeds weer op nieuwe plekken. En dat alles met de zekerheid van een vast contract.”

Ook de toenemende behoefte aan steeds schaarser wordende specialisten maakt detachering nóg belangrijker. “Wij helpen met resource planning op de Nederlandse arbeidsmarkt en dat mensen daar worden neergezet waar ze het hardst nodig zijn. Of dit nu bij de overheid, bij financiële instellingen of juist binnen de ICT is.”

De aankomende periode gaat de VvDN met een aantal zaken aan de slag. “We hebben ieder kwartaal een branche-monitor, waarbij we kijken naar de ontwikkelingen bij onze leden. Daar gaan we later mee naar buiten, wanneer we meer historische data hebben. Maar ook gaan we kennis-events organiseren voor onze leden en zijn commissies bezig met wet- en regelgeving zoals de Wab en de kwaliteitscode goed werkgeverschap.”