Nieuws uit de ALV van 2 juli 2020

13 juli 2020, 14:11

Op 2 juli 2020 vond de derde Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. Wat is er zoal besproken en besloten? Onder meer zijn de kwaliteits-eisen voor het lidmaatschap van de VvDN vastgesteld en is verder gesproken over de realisatie van een branche CAO. Het bestuur is voor het verslagjaar 2019 gedechargeerd en het bestuurslid Albert van Reenen is herbenoemd. De MarktMonitor heeft een nieuwe vorm gekregen waardoor leden sneller, zelf een persoonlijke benchmark kunnen samenstellen.

Een uitgebreid verslag kunt u hier downloaden. De aangepaste kwaliteitseisen vindt u hier.