Nieuws uit de ALV van 20 november 2020

9 december 2020, 15:53

Op 20 november 2020 vond de vierde Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. In deze volledig digitale bijeenkomst vanwege de Corona maatregelen werden onder meer de speerpunten voor 2021 besproken. Belangrijkste prioriteiten blijven het komen tot een wettelijke verankering van detacheren en het mogelijk afsluiten van een bedrijfstak-cao.

Om op deze dossiers succes te behalen is het hebben van een goede representativiteit van belang dus zal in 2021 ook de nadruk komen te liggen op groei van het aantal leden. Voorzitter Maikel Pals kondigde zijn – al eerder voorgenomen – vertrek per 1 maart 2021 aan. De vacature voor een nieuwe voorzitter werd tijdens de vergadering open gesteld.

Het verkorte verslag van de ALV kunt u hier downloaden.