Nieuws uit de ALV van 22 november 2019

4 december 2019, 08:36

Op 22 november 2019 vond de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats. Wat is er zoal besproken en besloten? Onder meer is een nieuw bestuur gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Maikel Pals (Brunel) – voorzitter, Fred Boevé (DPA), Albert van Reenen (ComputerFutures), Marcel van den Bekerom (Reijn) en Peter Hulsbos (Pebo) – programma manager.

Tijdens de druk bezochte ALV zijn verder de speerpunten voor 2020 besproken (inclusief de begroting), is de voortgang van de verschillende commissies en werkgroepen gepresenteerd en zijn andere actuele zaken besproken.

Een uitgebreid verslag kunt u hier downloaden.

Het nieuwe bestuur. V.l.n.r.: Albert van Reenen (ComputerFutures), Marcel van den Bekerom (Reijn), Peter Hulsbos (Pebo, tevens programma manager), Fred Boevé (DPA) en Maikel Pals (Brunel, tevens Voorzitter).

Edwin van den Elst (Talent&Pro) wordt hartelijk bedankt voor zijn lidmaatschap van het oprichtingsbestuur.