Persbericht: Omzet detacheerders stijgt flink met 14%

17 februari 2022, 08:07

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het vierde kwartaal van 2021 met maar liefst 14% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald. Ten opzichte van een jaar daarvoor is dit aantal zogenaamde ‘bankzitters’ met ruim 32% afgenomen tot 3,6%. Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging. Zo is in het vakgebied engineering een stijging waar te nemen van 17%. Het aantal gedetacheerden in loondienst is gestegen met ruim 9%.

Marcel van den Bekerom, vicevoorzitter VvDN: ‘Op dit moment is er een zeer grote vraag naar gedetacheerden. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper waarbij de hulp van gespecialiseerde detacheringsbureaus door meer en meer partijen wordt ingeroepen. Detacheringsbureaus blijken uitstekend in staat de gevraagde expertise te leveren’. Hij vervolgt: ‘Gedetacheerden worden ingezet vanwege hele specifieke opdrachten waarvoor je gedurende een bepaalde periode een tijdelijke specialist wilt inzetten. Maar gedetacheerden worden juist ook nu aangenomen om het gat te vullen tussen het traject van personeelsadvertentie tot en met iemand ingewerkt hebben. Een proces dat al snel een half jaar in beslag neemt. Dan wordt voor die periode een gedetacheerde ingezet om de continuïteit te waarborgen.’

Traineeship in trek

Het aantal gedetacheerden dat in loondienst is aangenomen is in het vierde kwartaal met maar liefst 9% gestegen. De detacheerders zijn in trek als werkgever bij ervaren specialisten maar ook bij jongeren. De VvDN ziet dat er tegenwoordig al vroeg en bewust wordt gekozen voor een traineeship bij een detacheerder in plaats van bij een opdrachtgever. Van den Bekerom: ‘De mogelijkheid om bij onze leden een traineeship te volgen wordt steeds meer een logische keuze voor jonge professionals die net de universiteit of hbo-opleiding verlaten. Dat zit hem in het feit dat ook wij steeds meer interne opleidingen organiseren, sparring-sessies met gelijkgestemden opzetten en zorg dragen voor veel afwisseling bij verschillende opdrachten. Dit sluit heel duidelijk aan bij de jongere generatie.’

Engineering sterke stijger

De stijging van de omzet is eigenlijk op alle fronten merkbaar. De grootste stijgingen zijn zichtbaar in de medische en juridische vakgebieden. Het grootste segment blijft engineering en de omzetstijging is daar met 17% bovengemiddeld. De vraag is groot in zowel de technologiesector als in bouw en infra. De vraag naar technologisch onderzoek, planning en berekeningen die nodig zijn voor een industrieel, bouwkundig project blijft namelijk alsmaar stijgen. Net als de vraag naar technisch advies, het ontwerpen en uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek, ontwerpvoorstellen maken, berekeningen van kostenefficiëntie en gebruikersanalyses. De verwachting is dat deze stijging volgende kwartalen doorzet.