Persbericht Toelichting VvDN Marktmonitor Q1 2024

14 mei 2024, 11:21

Detacheerders zien omzet voor het eerst sinds drie jaar dalen

Waardenburg, 14 mei 2024 – De detacheringsbranche ziet voor het eerst sinds drie jaar de omzet dalen. De omzet (per werkbare dag) daalde in het eerste kwartaal van 2024 met 2,7 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Terwijl het aantal medewerkers in loondienst daalt (-4% t.o.v. jaar eerder) stijgt het aantal medewerkers in vast dienstverband naar 68,7%. Een stijging van meer dan 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Omdat het de verwachting is dat de tekorten op de arbeidsmarkt nog wel blijven wordt juist extra personeel aangenomen. De leegloop stijging van 26% in vergelijk met twaalf maanden eerder wordt hier bewust geaccepteerd in afwachting van een aantrekkende markt. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Klik hier om verder te lezen