Persbericht VvDN Markt Monitor Q2 2023

22 augustus 2023, 13:11

PERSBERICHT 

Detacheerders nemen nog steeds meer mensen in vaste dienst

Waardenburg, 22 augustus 2023 – De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het tweede kwartaal van 2023 iets minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal.  De omzet steeg met 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. In vergelijking met het vorige kwartaal is de omzet licht gedaald, met name omdat het eerste kwartaal 4 extra werkdagen telde. Detacheerders voelen, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, dat er sprake is van afvlakking in het aantal vacatures en in de duur van de opdracht. De werkgevers in deze branche zien wel de arbeidsmarkt en hun rol veranderen en geven de werknemers waar ze behoefte aan hebben, een vast dienstverband met mogelijkheid tot verschillende klussen. Het aantal gedetacheerden in vaste dienst is vergeleken met een jaar geleden met 13% fors gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

 

Fred Boevé, bestuurslid VvDN: “Het afgelopen kwartaal zou wel eens een kentering kunnen zijn voor onze sector. We zien dat opdrachtgevers risicomijdend gedrag vertonen en een pas op de plaats maken. Dit in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor ook wij soms moeite hebben met het vinden van de juiste persoon, heeft tot gevolg dat de omzet nog wel stijgt maar minder hard dan de voorgaande achtereenvolgende acht kwartalen. We zien wel steeds meer dat het zogenaamde inlenende organisatie door de schaarste de contractvorm minder relevant vindt als er maar kiest voor de beschikking krijgen over competenties.”

 

Leegloop stijgt fors: investering

De leegloop -periode zonder opdracht waarbij de gedetacheerden gewoon zijn of haar salaris doorbetaald krijgt- is gestegen van 3,18% naar 5,57%. Boevé: ”We zien dat er meer tijd zit tussen opdrachten. Er worden meer kandidaten uitgenodigd om op een project te solliciteren en bovendien zijn veel van de gedetacheerden ook kritisch in hun keuze of ze een opdracht accepteren. De grote aanjager van groei voor de detacheringssector is de behoefte van jonge mensen hun werk flexibel in te richten. Voor de werkgever heeft dit tot gevolg dat de periodes tussen de opdrachten langer zijn maar wel moeten worden doorbetaald. Voor de detacheerder is dit een investering in de medewerker die invloed wil hebben op zijn werk. De werkgevers in de detacheringsbranche hebben veelal focus op medewerkerstevredenheid. Daarom ook veel vaste contracten en invloed van de medewerkers op de keuze van de opdracht. Vandaar dat de VvDN-leden zelf ook veel meer mensen in vaste dienst hebben. Als er mensen uitstromen is het veelal naar een opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben door de schaarste in de markt meer over om mensen over te nemen die al goed zijn opgeleid door de detacheringspartijen.”

 

Geaccepteerd als partner

Detacheerders zien wel een duidelijke kentering. Gedetacheerden die op een opdracht zitten worden nu echt voor vol aangezien waar dit misschien niet het geval was en het ter aanvulling was op tijdelijke ondersteuning. Ze zijn een serieus onderdeel van de arbeidsinrichting van een organisatie. Op het moment dat er moet worden gereorganiseerd bij een opdrachtgever is het ook niet meer zo dat de flexibele schil automatisch en volledig wordt afgebouwd. De detacheerder is een strategische business partner geworden voor de opdrachtgever op het gebied van HR. Er wordt echt duidelijk gekeken naar competenties en toegevoegde waarde. Detacheringswerk wordt steeds meer en vaker erkend als specialistisch, hoogwaardig en noodzakelijk. “Vanuit de opdrachtgever gezien, wordt de contractvorm steeds minder relevant,” aldus Han Mesters, sector bankier bij ABN Amro. “Het gaat erom beschikking te krijgen over competenties en talent. Dat betekent dat de detacheerder een strategische partner moet worden en bemiddeling van zzp’ers en zelfs werving en selectie voor vast zwaarder moet aanzetten.”

 

Opvallende vakgebieden

De vakgebieden engineering, finance en ICT zijn nog steeds de motor onder de detacheringswereld. Engineering is gestegen met 14%, finance met bijna 6% en ICT met bijna 8% ten opzichte van een jaar geleden. Bij ICT is er duidelijk minder sprake van vraag naar ERP specialisten maar is er en stijging te zien in het aantal adviseurs met kennis van Artificial Intelligence (AI). Secretarieel maakt een klein onderdeel uit van de omzet maar stijgt met 24%. Organisaties willen dat er weer meer op kantoor wordt gewerkt, organiseren bedrijfsfeesten en klantevenementen.

 

Legal, Medisch en Inkoop dalen

De omzet in het vakgebied Legal is met 16% gedaald. De reden hiervoor is dat een aantal door de overheid geïnitieerde, corona gerelateerde, steunmateregelen worden afgebouwd of komen te vervallen. Een ander gegeven is dat dat detacheerders in deze sector met name kandidaten leveren met een hbo-achtergrond, in de juridische wereld paralegals geheten, De vraag naar advocaten en juristen met een academische achtergrond vertoont een andere dynamiek dan die voor paralegals.

Inkoop en Logistiek is met bijna 12% gedaald. De afname in de maakindustrie en overvolle pakhuizen zijn hier debet aan. Medisch is gedaald met 25%. Na de enorme stijging in corona tijd is dit wel een forse daling maar wel in lijn der verwachting.

 

Kerncijfers tweede kwartaal 2023:

 

  • Omzet per werkbare dag wederom gegroeid met 8% in vergelijk met tweede kwartaal van 2022.
  • Omzet per gedetacheerde en per werkdag gestegen.
  • Aantal gedetacheerden met 2,19% gestegen t.o.v. een jaar eerder.
  • Percentage leegloop toegenomen naar 5,57%, in lijn met vorig kwartaal (5,68%) en toegenomen t.o.v. het tweede kwartaal van 2022 (3,18%).
  • Het percentage medewerkers met vast dienstverband blijft verder toenemen. In het tweede kwartaal 2023 was dit 56,1%.
  • Verkooptarief stijgt met 7,86% t.o.v. tweede kwartaal van 2022 en 1,16% t.o.v. het vorige kwartaal.