Stand van zaken VvDN besproken tijdens ALV 17 juni 2019

27 juni 2019, 09:17

Waar staat de VvDN op dit moment? Wat heeft de vereniging gedaan sinds de oprichting begin dit jaar? Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 juni jl. stonden o.a. deze punten op de agenda.

Lobby en eigen CAO

Inmiddels heeft de vereniging 50 leden aan zich weten te binden. Een mooi aantal, maar de VvDN is altijd op zoek naar meer leden. Want gezamenlijk staan detacheringsorganisaties sterker dan individueel. Bijvoorbeeld in de lobby op wetgevingstrajecten, een onderwerp wat tijdens de ALV uitgebreid aan bod is geweest.

De VvDN kent een aantal commissies en werkgroepen, waaronder de Commissie Lobby/Wetgeving en de Werkgroep Eigen CAO. De werkgroep heeft onder de leden geïnventariseerd wat de behoeften omtrent een eigen CAO zijn. Uitkomst is dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om tot een eigen CAO te komen en hierbij ook de voor- en nadelen ervan in kaart te brengen. Tegelijkertijd zal de Commissie Lobby/Wetgeving de mogelijkheden onderzoeken om detacheren onderscheidend te positioneren binnen de huidige wetgeving. Met name t.o.v. de WAADI.

Verbeteren imago detacheringsbranche

Een van de doelstellingen van de VvDN is het bijdragen aan verbetering van het imago van detacheren. Input hiervoor moet vanuit de branche zelf komen. Detacheringsbureaus moeten laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en wat detacheren zo’n mooie vorm van werkgeven maakt. Daarom initieert de VvDN vanaf 2020 de verkiezing ‘Detacheringsbureau van het jaar’. Meer hierover volgt in de loop van het jaar.

Tevens zal 14 oktober a.s. de eerste themabijeenkomst voor leden en niet-leden worden georganiseerd. Het thema: ‘Aanstekelijk werkgeven: van binden en boeien naar het beleven en beroeren van professionals’. Nadere details hierover volgen later via onze website.

Lid worden?

De vereniging heeft niet stilgezeten de afgelopen maanden. Dankzij alle betrokken leden wordt invulling gegeven aan de doelstellingen en worden stappen gezet op belangrijke onderwerpen. Wilt u hier ook actief betrokken bij raken, maar bent u nog geen lid? Meld u dan aan of neem contact op voor meer informatie.

De eerstvolgende ALV vindt plaats op 22 november 2019. Leden ontvangen hier t.z.t. een uitnodiging voor.