Themabijeenkomst Detacheren & De arbeidsmarkt komt op cruciaal moment

24 mei 2022, 13:04

De juridische positie van detacheerders, daarover gaat de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) binnenkort in debat op een themabijeenkomst. Die discussie is nu actueler dan ooit, stelt secretaris Peter Hulsbos. “Dit is een cruciale fase. We staan aan de vooravond van ingrijpende beslissingen.”

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) houdt op maandag 13 juni a.s. een themabijeenkomst voor (potentiële) leden en andere geïnteresseerden. Politici, wetenschappers en experts uit de praktijk gaan in debat over de (juridische) positie van detachering, gedetacheerden vertellen hun eigen verhaal en detacheerders krijgen alle actuele marktinformatie. En het belooft ook een gezellige netwerkmiddag te worden.

 


Themabijeenkomst Detacheren & De arbeidsmarkt

Voor wie? Iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk betrokken is bij detachering is welkom.

Wanneer? maandag 13 juni a.s., inloop vanaf 14.15 – 15.00 uur

Waar? Babylon Hotel, Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC Den Haag

Geïnteresseerd? Meld je hier aan


 

“Wij leven echt toe naar deze themabijeenkomst, die een vervolg is op de bijeenkomst in Nieuwspoort in 2020”, zegt Peter Hulsbos, secretaris van de VvDN. Destijds was er al een verhitte discussie over de vraag of een detacheerder een flexleverancier is of ‘de werkgever van de toekomst’ zoals de detacheerders zichzelf zien.

Politiek over positie detachering

Die discussie is nu actueler dan ooit, stelt Hulsbos. “Dit is een cruciale fase. We staan aan de vooravond van ingrijpende beslissingen. De politiek moet nu echt met nieuwe wetgeving komen om de arbeidsmarkt te reguleren.” Het rapport Borstlap en het SER MLT-advies zullen de basis van de besluitvorming zijn, maar bieden vooralsnog geen duidelijkheid over de positie van detachering.

Twee politici – Marijke van Beukering (D66) en Bart Smals (VVD) – delen hun visie hierop tijdens de rondetafeldiscussie. Zij gaan in gesprek met Niels Jansen, die vanuit de UVA recent onderzoek heeft gedaan naar detachering. Ook Nic van Holstein, voorzitter van de VCP, en de aanwezige detacheerders nemen deel aan de discussie.

Voor detacheerders is het van groot belang dat zij een eigen juridische positie krijgen en niet op één hoop worden gegooid met uitzenden. Dat is nu nog wel het geval, omdat detachering onder de WAADI valt. Hulsbos: “Detachering verdient een eigen plek als belangrijk radartje in de gehele arbeidsmarkt. Wij hopen natuurlijk dat wij tijdens de bijeenkomst die boodschap aan de aanwezige politici kunnen meegeven.”

Feiten, cijfers en emotie

“De themabijeenkomst wordt een mooie mix van inhoud en gezelligheid en van feiten & cijfers en emotie”, zegt Koen de Rooij (Commissie themabijeenkomsten VvDN). Want er is een zeer gevarieerd programma. In de presentatie over de eigen MarktMonitor komen alle actuele cijfers over de detacheringsmarkt aan bod, handig voor benchmarking en het volgen van trends. Daarnaast doet een expert van LinkedIn uit de doeken hoe je in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt toch aan effectieve sourcing kunt doen met behulp van vacaturedata. En gedetacheerden uit verschillende vakgebieden vertellen hun persoonlijke verhaal.

Enquête onder gedetacheerden

Dat sluit aan bij de resultaten van een recente enquête onder gedetacheerden die ook tijdens de bijeenkomst worden bekendgemaakt. Het is belangrijk om de ervaringen van gedetacheerden zelf te horen, zeker nu de arbeidsmarkt een kandidatenmarkt is geworden, stelt De Rooij. “Het is interessant om te weten waarom zij voor detachering hebben gekozen en niet voor een baan in loondienst bij een ander bedrijf of voor het zzp-schap. Wat is hun binding met hun detacheerder? En hoe zien zij de toekomstige relatie met opdrachtgevers en detacheerder? Dat is belangrijk, want uiteindelijk gaat het om de persoonlijke relatie. Detacheren gaat over mensen.”

Niet alleen voor leden VvDN

De VvDN verwacht circa 100 mensen te mogen verwelkomen tijdens de themabijeenkomst. De Rooij benadrukt dat dit niet alleen voor leden is. “Het is heel laagdrempelig. Iedereen die iets met detachering te maken heeft, is welkom. Dit is bij uitstek een gelegenheid om kennis te maken met het VvDN-gedachtegoed en om bij de politiek-maatschappelijke discussie betrokken te zijn.”

Meerdere aspirant-leden hebben al laten weten erbij te zijn en De Rooij juicht dat van harte toe. “Kom gewoon eens kijken en ontmoet collega-detacheerders op de gezellige netwerkborrel.”