VvDN MarktMonitor is een onmisbare benchmark voor detacheerders

1 november 2021, 14:24

De MarktMonitor van de VvDN is dé benchmark waar detacheerders elk kwartaal reikhalzend naar uitkijken. Sinds vorig jaar is het zelfs mogelijk een deep dive te maken om tot in detail de eigen prestaties te meten met de markt. Bart Gianotten, verantwoordelijk voor de MarktMonitor, over het belang hiervan voor (potentiële) leden.

De uitzendbranche kent de ABU MarktMonitor, de detacheringsbranche de VvDN MarktMonitor. “Een eigen benchmark is hard nodig”, stelt Gianotten, CFO bij Yacht en de nieuwe voorzitter van de commissie MarktMonitor bij de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), waar hij ook bestuurslid is. “Het zijn twee verschillende vormen van dienstverlening. De detacheringsbranche heeft een heel andere dynamiek. Neem de coronacrisis; in de uitzendbranche is vorig jaar een enorme volumedaling geweest omdat het werk bij heel veel fabrieken en bijvoorbeeld horeca fors is afgeschaald. Bij detachering hebben we dat nauwelijks gezien. Bij hoogopgeleiden is het verval in werkgelegenheid miniem geweest. In het tweede kwartaal van 2020 was er wel wat spanning in de markt – een paar grote bedrijven hebben op de rem getrapt – maar over de gehele linie is de totale vraag naar professionals hoog gebleven.”

Mooie groeicijfers

Ook dit jaar laat de VvDN MarktMonitor weer ‘mooie groeicijfers’ laat zien, stelt Gianotten. “En niet alleen ten opzichte van 2020, maar ook ten opzichte van 2019. Dat is misschien een nog relevantere vergelijking.” Voor komend jaar verwacht de VvDN aanhoudende groei. “Bij een behoudende economische groei zal detachering blijven groeien. De vraag naar hoogopgeleiden blijft namelijk onverminderd groot op een krappe arbeidsmarkt.” Daarnaast is Gianotten ervan overtuigd dat detacheren een vorm van werkgeverschap is die aan populariteit zal winnen. “Detachering is voor een groeiend aantal mensen interessant, zeker omdat dit een manier van werken is die heel goed past bij de moderne generaties. Die willen afwisseling, gecombineerd met zekerheid – detacheerders zijn bij uitstek toegerust om in die behoefte te voorzien.”

Eigen benchmark

Prachtige vooruitzichten voor detacheerders, maar voor leden is het belangrijk te weten hoe zij het zelf doen in de markt. “Je wilt jezelf als detacheerder kunnen vergelijken met een relevante markt. Als wij 10% groeien en de markt 6%, ben ik blij. Maar als wij 10% groeien en de markt 14%, ben ik niet blij.” Daarvoor is de VvDN MarktMonitor als benchmark onmisbaar volgens Gianotten. “Dat ontbrak jarenlang in onze branche, een marktmonitor met een gevalideerde set data, gemeten over een langere periode. Die hebben we nu wel gelukkig.”

De buitenwereld wordt elk kwartaal geïnformeerd via een persbericht met algemene cijfers en trends, maar leden krijgen veel meer informatie die specifiek voor hen van belang is. Zij loggen in en zien hun eigen cijfers afgezet tegen de markt. Gianotten: “Dan kun je heel gemakkelijk vergelijken hoe je het gedaan hebt op het gebied van tariefontwikkeling, leegloop, et cetera en in welke sectoren.”

Om de cijfers in een breder perspectief te plaatsen voor de leden is er daarnaast het Kwartaalperspectief als toelichting. Dit geeft meer duiding van de cijfers; wat zijn de relevante trends? Wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst?

Kwartaal Perspectief behorend bij VvDN MarktMonitor Q3 2021

 

“Als wij 10% groeien en de markt 6%, ben ik blij. Als wij 10% groeien en de markt 14%, ben ik niet blij.”

Deep dive

Waar alle leden informatie aanleveren voor de kwartaalcijfers, is er daarnaast nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘deep dive’ die in samenwerking met PwC aan het eind van het jaar wordt uitgevoerd. Dat is optioneel en kun je zien als een verdieping van de MarktMonitor.

Hiervoor worden veel meer data uitgevraagd, wat natuurlijk extra werk betekent voor de leden. Maar daar krijgen zij dan ook wel wat voor terug, weet Gianotten. “Dit geeft een nog veel beter beeld van verschillende sectoren. Bijvoorbeeld meer mogelijkheden om het verloop of ziekteverzuim te vergelijken, inzicht in opleidingskosten in jouw marktsegment en data zijn verder uitgesplitst naar interne bedrijfsvoering, waardoor je ook de efficiency van je eigen kantoorapparaat kan benchmarken.”

Deze deep dive is vorig jaar voor het eerst uitgevoerd. Dat het een succes is blijkt wel uit het feit dat bijna alle leden die vorig jaar hebben deelgenomen dat dit jaar ook weer willen gaan doen. “We zien dat het werkt. Dit is een document dat aan de bestuurstafel besproken wordt”, stelt Gianotten. Hij krijgt dat niet alleen als feedback van andere leden, maar heeft dat ook binnen zijn eigen organisatie ervaren. “Neem het percentage ‘beschikbaarheid’, dat geeft informatie over hoeveel mensen je in dienst hebt maar niet op opdracht zijn, of hoe lang de periode is tussen opdrachten. Wij hebben wel een idee over het ideale percentage, maar als je dan het gemiddelde van de markt ziet, heb je concrete informatie waarmee je kunt bepalen wat echt optimaal is. Hetzelfde geldt voor tariefontwikkeling; als je de marktontwikkelingen ziet kun je jouw eigen beleid beter beoordelen en misschien je eigen initiatieven herijken als dat nodig is. Het zet je aan het denken.”

Behoefte (potentiële) leden

De commissie MarktMonitor zorgt ervoor dat het proces van rondom de MarktMonitor goed verloopt. “Het voorbespreken, het bepalen wat we uitvragen, het samenstellen van de dataset en algemene controle van de geconsolideerde cijfers – daarvoor zijn wij verantwoordelijk”, legt Gianotten uit. PwC verzorgt de analyse bij de deepdive en plaatst die data in perspectief. Zij bespreken de uitkomsten ook met alle deelnemers. “Zo’n gesprek is heel waardevol, het is voer voor interne discussie, je krijgt huiswerk mee waar je echt iets mee kunt doen, concrete acties ondernemen.
“Het dwingt je om kritisch naar je eigen bedrijfsvoering te kijken. Dat moet je natuurlijk altijd doen, maar het is wel fijn om daar een extern, objectief instrument bij te gebruiken.”

Krachtige boodschap voor Den Haag

Met de MarktMonitor en de uitgebreidere analyse voorziet de VvDN duidelijk in een behoefte, want het aantal deelnemers groeit. Meer leden melden zich hiervoor aan en het trekt ook (potentiële) nieuwe leden aan, wat Gianotten natuurlijk alleen maar toejuicht. “Hoe meer er deelnemen, hoe relevanter het wordt.”
En met MarktMonitor onderstreept de VvDN de relevantie van de detacheringsmarkt. Het draagt bij aan het streven naar een eigen positie van detacheren als vorm van modern, goed werkgeverschap. De VvDN ziet die positie graag verankerd in de nieuwe wetgeving. De boodschap dat detacheren een eigen positie verdient is dan ook gericht aan de politiek – het nieuw te vormen kabinet moet immers uitvoering geven aan het rapport Borstlap en het SER-advies. En hoe meer leden, hoe groter de groei van de VvDN, hoe sterker de vertegenwoordiging van detacheerders, hoe krachtiger die boodschap in Den Haag zal klinken.

Lees ook: Detacheerders willen weg uit uitzendhoek. “Wij zijn plezierige werkgevers”

Detacheerders willen weg uit uitzendhoek. “Wij zijn plezierige werkgevers”

Nog geen lid van de VvDN? De MarktMonitor kan eenmalig kosteloos worden aangevraagd. Wilt u daarna de MarktMonitor opnieuw ontvangen? Dan zijn de kosten €500,-.

Marktmonitor aanvraag

Het meedoen aan de MarktMonitor (en eventueel de uitgebreide analyse) is slechts een van de vele voordelen van het VvDN-lidmaatschap.

Lid worden