VvDN MarktMonitor: meer omzet, minder leegloop

11 mei 2021, 12:09

De omzet van detacheerders is opnieuw gegroeid in het eerste kwartaal van 2021. Dat het goed gaat in de Nederlandse detacheringsbranche blijkt ook uit het feit dat de leegloop flink is gedaald en het aantal vaste contracten weer toeneemt.
Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert.

Omzetontwikkeling
De omzet van detacheerders is volgens deze MarktMonitor in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,1% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder is er een terugval van -1,3%. Maar toen was er nog nauwelijks impact van de coronacrisis, die pas half maart uitbrak.

Na daling van de gemiddelde omzet van detacheerders in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar, was er aan het eind van vorig jaar duidelijk sprake van herstel. In het vierde kwartaal van 2020 is de omzet met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor en met 2,5% vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.

De omzetcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zijn weliswaar minder spectaculair dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, maar zijn nog altijd zeer positief, gezien het feit dat de coronacrisis nog niet voorbij is. VvDN-secretaris Peter Hulsbos: “Onze sector houdt zich goed staande. De totale detacheringsomzet van de deelnemers aan de MarktMonitor heeft het hele jaar niet veel geleden onder de corona-crisis. De sterkste krimp bedroeg -4,9% (in het corona-kwartaal), een relatief gezien zeer gunstig cijfer als je dit afzet tegen de cijfers vanuit de uitzendwereld. We zien nu dat de Nederlandse economie langzaam maar zeker opkrabbelt uit de corona-recessie.”

Meer vaste contracten
Opvallend is dat het percentage professionals in vaste dienst bij detacheringsbureaus is gestegen van 61% naar 64,3%. Het gestegen vertrouwen in de vooruitzichten voor de Nederlandse economie heeft ook een positief effect op het aantal vaste contracten bij de detacheerders. Waar er in vorige kwartalen enige terugloop van het personeelsbestand zichtbaar was (voornamelijk geen verlenging van tijdelijke contracten) is er nu sprake van een stijging van het personeelsbestand ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 van ruim 1% én een sterke toename van het aantal vaste contracten naar 64,3%. Dit is voornamelijk te verklaren door het alsnog aanbieden van een vast contract (waar vorig jaar nog met een tijdelijk contract werd verlengd) en het weer durven aanbieden van vaste contracten aan nieuwe consultants bij de detacheerders.

Veel minder leegloop
Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook gedaald. Was dat in het tweede kwartaal van 2020 nog een zeer hoge score van 8,1%, nu is dat 5,4%.

Dat de zogenaamde leegloop zo fors is gedaald ten opzichte van het slechtste punt vorig jaar komt vooral doordat er voor professionals in dienst weer meer opdrachten zijn, in lijn met de stijging van het aantal uitstaande vacatures. Naast de daling van de leegloop is er ook een stijging van de productiviteit onder meer doordat er maar zeer beperkt vakanties worden opgenomen. Dit alles zorgt voor een enorme productiviteit in het eerste kwartaal. Zo is de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 maar met -1,3% gedaald, terwijl het personeelsbestand nog 7,3% kleiner is dan in het eerste kwartaal van 2020.

Waarde van detacheren
Hulsbos: “De detacheringsbranche heeft in de afgelopen kwartalen een stevige bijdrage geleverd aan de wendbaarheid van de Nederlandse economie, de zorg en de overheid. Waar in veel sectoren de recessie zorgde voor het (sterk) teruglopen van de omzet van werkgevers en daarmee van hun behoefte aan (tijdelijk) personeel, explodeerde in de publieke sector (met name overheid en zorg) de behoefte aan projectmedewerkers en -experts. Interim professionals worden ervaren als volwaardige werknemers, die tegelijk zorgen voor de benodigde flexibiliteit. Met het unieke karakter van detacheren, verliest de werknemer in deze tijd niet zijn of haar baan maar is het detacheringsbureau daar om in de tussentijd zekerheid te bieden en (bijvoorbeeld) verder op te leiden om de volgende opdracht nog beter aan te kunnen. Wat dat betreft een absolute win-win situatie.”