VvDN over regeerakkoord 2022: ‘het wordt een race tegen de klok’

20 december 2021, 10:27

Deze week is het regeerakkoord gepresenteerd. Voor de flexmarkt – en detachering in het bijzonder – roept dit vooral veel vragen op. Vragen die dringend op antwoord wachten. “2022 zal bestuurlijk een race tegen de klok worden.”

Dat stelt Stef Witteveen van de Vereniging van Nederlandse Detacheerders (VvDN). “Het is zeer twijfelachtig of nieuwe regelgeving al per 1 januari 2023 zal kunnen worden ingevoerd, zeker als het niet opnieuw lapwerk is maar rekening houdt met alle facetten en belangen. Overigens lijkt het daar op basis van het regeerakkoord niet op.”
Alle ogen zullen daarom bij aanvang van het nieuwe jaar gericht zijn op de nieuwe Minister van SZW, zo verwacht Witteveen. “De arbeidsmarkt behoeft dringend modernisering en de nieuwe minister moet nog veel werk te verzetten. Er liggen weliswaar al meerdere adviezen maar die zijn onvoldoende dekkend om alle openliggende vraagstukken tegelijk in te vullen. En juist dat laatste is van belang.”

Noch dit regeerakkoord, noch Borstlap, noch het SER-advies beantwoordt alle vragen, zo stelt Witteveen. Enkele voorbeelden:

ZZP’ers

 • Welke fiscale en arbeidsrechtelijke regelgeving gaat worden ingevoerd voor de zzp’ers?
 • Hoe gaan deze regels worden gehandhaafd?
 • Hoe geven we inhoud aan een sociaal overleg met dit groeiende deel van de beroepsbevolking?

Structurele tekorten

 • Hoe gaan we het restant arbeidspotentieel in ons land helpen en motiveren om te gaan werken?
 • Hoe boren we nieuwe buitenlandse bronnen aan voor meer vakmensen?
 • Hoe gaan we levenslange scholing financieren, organiseren en faciliteren?

Praktisch en handhaafbaar

 • Hoe zorgen we ervoor dat de voorstellen van onder andere de SER en Commissie Borstlap op een praktisch uitvoerbare en handhaafbare wijze worden ingericht?
 • Hoe zorgen we ervoor dat regelgeving haar doel dient en niet averechts kan uitpakken?
 • Hoe voorkomen we ‘collateral damage’ van nieuwe regels (waarbij het middel erger dan de kwaal blijkt)?

Detacheringssector goed georganiseerd

De detacheringssector is al een zeer goed georganiseerde sector zonder ernstige misstanden. Misschien is het daarom dat er in het regeerakkoord of in het SER-advies niet over wordt gerept. Detacheerders zijn werkgever die optimale inkomenszekerheid bieden aan hun werknemers en meer dan gemiddeld investeren in de opleidingen en employability van hun werknemers. Ze zijn daarom zeer goed ingericht op de huidige en komende noden van de arbeidsmarkt. Alle bovenstaande vragen zullen voor de nieuwe minister gemakkelijker beantwoord kunnen worden als hij of zij nieuwe eigen juridische ruimte creëert voor de detacheerders.”
En dat is belangrijk volgens Witteveen. “Want de detacheringsbranche omvat zo’n 1,6% van de beroepsbevolking en biedt daarmee zekerheid aan ongeveer 140.000 vakmensen.”

De VvDN stelt daarom de volgende aanvullende drie vragen aan de nieuwe minister van SZW:

 1. Hoe kunnen de detacheerders in Nederland u helpen bij de modernisering van onze arbeidsmarkt zodat slepende problemen worden verholpen maar ook toekomstige noden worden geadresseerd?
 2. Hoe kunnen de detacheerders u helpen om nog tijdens uw regeerperiode te komen tot slagend en sluitend arbeidsmarktbeleid en voorkomen dat wederom dit dossier naar een volgende periode wordt geschoven?
 3. Oh, en u realiseert zich minister, dat detacheren GEEN uitzenden is?

Lees hier de gehele tekst van het regeerakkoord.