VvDN: ‘Val kabinet kans om recht te doen aan detacheerders’

19 juli 2023, 11:02

PERSBERICHT

VvDN: ‘Val kabinet kans om recht te doen aan detacheerders’

Hoe moet het verder met de hervorming van de arbeidsmarkt nu het kabinet is gevallen? ZiPconomy inventariseerde de reacties en verwachtingen van belangenbehartigers en brancheorganisaties. Stef Witteveen reageert namens de VvDN. “Voor de VvDN stond ook voor de val van het kabinet al vast dat de voorliggende arbeidsmarktplannen nog ver staan van wat er echt nodig is”, zegt Stef Witteveen. “Zowel de zzp-plannen als het certificeringspakket zijn sleepnetten waardoor er teveel goeden onder de kwaden zouden gaan lijden. Zowel de uitvoerbaarheid als de handhaafbaarheid zijn in beide plannen van onvoldoende peil.”

Uitstel certificeringsplicht
Witteveen doelt daarbij onder meer op het wetsvoorstel van (inmiddels demissionair) minister van Gennip (SZW) voor een certificeringsplicht voor alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de WAADI. Volgens deze wet mogen werkgevers alleen nog mensen inlenen van gecertificeerde bureaus. Anders riskeren zij een boete. Omdat detachering ook onder de WAADI valt, zouden ook detacheerders zich moeten laten certificeren.

De wet moest op 1 januari 2025 ingaan, maar loopt sowieso al vertraging op omdat de Raad van State forse kritiek heeft. De minister zou na de zomer met een aangepast voorstel komen, nu is het onduidelijk of dat nog gaat gebeuren.

Witteveen was afgelopen najaar al kritisch op deze certificeringsplicht. “De aanleiding voor de wet is betere regelgeving voor het werken met arbeidsmigranten, maar de verplichte certificering is een soort sleepnet dat door de gehele intermediaire markt wordt gehaald. “Straks zitten we – wederom – met half of geheel mislukte wetgeving omdat dan de veelvormige intermediaire markt in een keurslijf wordt geduwd waar de werkgevers, de werknemers en de opdrachtgevers – en dus de gehele arbeidsmarkt – last van zullen hebben.” Dat terwijl het gros van de bureaus niets te maken heeft met de problemen die aanleiding zijn voor de nieuwe wet.

Uitstel van deze wet om tot een beter doordachte oplossingen te komen juicht de VvDN dan ook toe. Nog afgezien van de wens om nieuwe zzp-wetgeving gelijktijdig in te voeren met strengere wetgeving voor bedrijven die onder de WAADI vallen. Alleen zo kun je het ongewenste waterbedeffect voorkomen.

Kans voor detacheerders
Witteveen ziet in de val van het kabinet ook een mogelijkheid om tot betere wetgeving te komen dan de wetsvoorstellen die er nu liggen. “De val van het kabinet is wat de VvDN betreft dan ook een kans om te vereenvoudigen en in elk geval recht te gaan doen aan het feit dat detacheerders onderscheidend goede werkgevers zijn.”

Het is de VvDN al jaren een doorn in het oog dat men in Den Haag uitzenden en detacheren over één kam scheert. In haar Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt deed Van Gennip hetzelfde door strengere regelgeving voor driehoeksarbeidsrelaties (WAADI) – waar ook detacheren onder valt – aan te kondigen. Niet voor niets heeft de VvDN een open brief gestuurd om haar erop te wijzen dat detacheren niet het probleem, maar juist onderdeel van de oplossing is. Uit de brief: ‘Door alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ te noemen ontstaat, waarschijnlijk ook bij u, het beeld dat het altijd gaat om flexibele arbeidscontracten (met een uitzendbeding). Maar dat beeld is verre van correct. In Nederland werken inmiddels bijna een half miljoen mensen voor detacheerbedrijven, waarvan het grootste deel met vast contract (of tijdelijk met uitzicht op vast). Dit zijn zonder uitzondering driehoeksarbeidsrelaties.’

De VvDN zal zich komende tijd inzetten om de belangrijke positie van detacheren op de arbeidsmarkt te blijven onderstrepen. Een hele klus, zeker nu er ongetwijfeld tal van nieuwe gezichten in Den Haag zullen verschijnen die zich moeten gaan buigen over wetgeving voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd biedt dit de VvDN de mogelijkheid haar boodschap dat detacheerders de werkgevers van de toekomst zijn – en daarom een sterke juridische positie verdienen – nog beter voor het voetlicht te brengen.

Reacties van andere brancheorganisaties leest u op ZiPconomy

Reacties brancheorganisaties op val kabinet en arbeidsmarktplannen