Ledenpeiling 2: Kan de ALV verplaatst worden naar 2 juli a.s.?

11 juni 2020, 14:29

Een zeer groot aantal leden heeft deelgenomen aan de peiling of de algemene ledenvergadering mag worden uitgesteld naar donderdag 2 juli as. Unaniem is men akkoord gegaan met het voorstel, dus daarmee wordt dit de definitieve datum voor de eerste ALV van 2020. Zoals bekend zal de ALV plaatsvinden bij ons lid Reijn in Helmond, voor max. 25 personen.

De overige leden kunnen deelnemen via een streamingsfaciliteit. Nadere informatie hierover volgt. Hartelijk dank voor uw deelname en graag tot ziens op 2 juli.