Ledenpeiling 3: Gaat u akkoord met het Plan van Aanpak (inclusief de financiële bijdrage) om te komen tot een CAO voor VvDN leden?

25 maart 2021, 10:48

Op donderdag 11 maart organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst over het voornemen om tot een CAO voor de leden van de VvDN te komen en op 18 maart peilden wij bij alle leden of wel/niet kan worden ingestemd met het voorgestelde traject.
Met ruim 96% response, waarvan 57 stemmen voor – en 7 stemmen tegen, heeft een ruime meerderheid van de VvDN leden (89,1%) ingestemd met het voorstel. Als bestuur bedanken wij iedereen voor het uitbrengen van de stem en het uitgesproken vertrouwen in de voorgestelde aanpak.

Peiling 3