Ledenpeiling 1: Heeft u de NOW-regeling aangevraagd?

23 april 2020, 09:11

Zoals bekend is het criterium voor het aanvragen van de NOW regeling een verwachte omzetdaling in 3 maanden tussen maart en juli van minimaal 20% ten opzichte van drie maanden in 2019.

Ruim een derde van onze leden bevindt zich in die situatie.
Tevens weten we dat een aantal bureaus, omdat men voor aanvang van de crisis zich in een groei situatie bevond, weliswaar geen 20% terugval hebben in omzet, maar dat de druk op het rendement groot is.

Onze leden houden rekening met een verdere omzet terugval na de zomer. Dit betekent dat wellicht meer bureaus dan alsnog een aanvraag binnen het kader van de NOW- regeling willen doen. Het bestuur van de VvDN spant zich in binnen eventuele nieuwe regelingen zoveel mogelijk maatwerk voor onze sector te realiseren. Suggesties en reacties zijn welkom op de besloten VvDN ledenpagina op LinkedIN. Toegang tot deze groep kunt u aanvragen via een mailbericht naar secretariaat@vvdn.nl