Borstlap: “waar blijft detacheren?”

14 september 2020, 14:02

Mooi dat rapport van Borstlap met die drie rijbanen, maar ze zijn één belangrijk ding vergeten. “Er had in ieder geval een rijstrook voor detacheren in moeten zitten”, stelt Maikel Pals, voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Tijdens een themabijeenkomst op 28 september gaan de detacheerders de discussie met de politiek aan.

De Commissie Borstlap adviseert de regering om voortaan nog maar drie rijbanen (contractvormen) te hanteren op de arbeidsmarkt. Eén voor de werknemer (arbeidsover­eenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd), één voor de zelfstandige (overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot aanneming van werk) en één voor de uitzendkracht (uitzendovereenkomst).
“Waar blijft detacheren?”, vraagt VvDN-voorzitter Maikel Pals zich af. “Waarom is er geen rijbaan voor detacheren of in ieder geval een aparte rijstrook?” Want detacheren heeft volgens hem niets te maken met (klassiek) uitzenden, maar heeft wél grote waarde. “De detacheringsbranche neemt juist een bijzondere positie in. Het biedt opdrachtgevers de gevraagde flexibiliteit, terwijl wij geen flexwerkgevers zijn. Detacheerders zijn keurige werkgevers die hun werknemers fatsoenlijke, vaak vaste contracten bieden en die meer dan gemiddeld investeren in duurzame inzetbaarheid en opleiding van werknemers en waar je dus een mooie professionele carrière kunt maken.”
Pals vindt het dan ook volkomen onterecht dat in de maatschappelijke discussie detacheren op één hoop gegooid met alle andere flex. Dat ook Borstlap zich daaraan schuldig maakt, verbaast hem. “Alle onderdelen uit het eindrapport die Borstlap noemt als belangrijke waarden – vastigheid, werkzekerheid, investeren in opleiding en ontwikkeling, et cetera – zitten in detachering. Maar in de voorgestelde uitvoering is daar niets van terug te zien!”

Lees ook:We worden ten onrechte in verdomhoekje gezet door commissie-Borstlap

Detacheerders: “We worden ten onrechte in verdomhoekje gezet door commissie-Borstlap”

Detacheren ideale driehoekrelatie

Ook verscheen begin deze zomer het rapport Driehoeksrelaties waarin wordt gepleit voor meer regulering van de intermediaire markt.

Pals heeft daar namens de VvDN eerder op gereageerd door te stellen dat detachering juist een mooie oplossing is voor de gevraagde flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

‘Er is niets mis met driehoeksrelaties, zeker niet bij detachering’

“Het interessante is dat dit rapport erkent dat de behoefte aan flexibiliteit niet weg gaat, die blijft”, zei Pals eerder in een reactie op dat rapport. De driehoeksrelatie met intermediairs geeft volgens hem invulling aan de behoefte aan flexibele inzet van specialisten bij bedrijven. “Daar is niets mis mee. Je moet alleen zorgen dat je op een bestendige manier invulling geeft aan die behoefte aan flex. Detacheerders doen dat.”

Themabijeenkomst

DeVvDN houdt op 28 september a.s. een themabijeenkomst over de actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rondom flex. VvDN-leden kunnen hier in discussie met Kamerleden en vertegenwoordigers van de Commissie Borstlap.

https://vvdn.nl/agenda/bijeenkomst-in-dialoog-over-detachering/

Een belangrijke bijeenkomst, aangezien de Tweede Kamer zich deze periode buigt over de werking van de arbeidsmarkt, waarbij de bevindingen van de Commissie Borstlap en het rapport Driehoeksrelaties de basis voor de discussie vormt. Geïnteresseerden kunnen deze bijeenkomst digitaal bijwonen door zich hier aan te melden.