De donkere wolk boven zonnige toekomst voor detacheren

1 juni 2021, 06:20

“Het perspectief voor detacheerders is florissant”, zegt Stef Witteveen van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Maar mogelijke ‘verkeerde’ wetgeving hangt als een dreigende wolk aan de horizon. Aan de brancheorganisatie de taak om het belang van detachering op de moderne arbeidsmarkt duidelijk te maken. “In Den Haag is nog onvoldoende bekend wie wij zijn en wat wij doen.”

Op dinsdagmiddag 1 juni a.s. vindt de digitale VvDN-themabijeenkomst Detacheren in perspectief plaats. In dit interview blikt Stef Witteveen, mede-oprichter van de brancheorganisatie, alvast vooruit op bijeenkomst volgende week.

Gunstige trends

Het gaat detacheerders ondanks de coronacrisis over het algemeen nog altijd voor de wind, zo blijkt uit de meest recente VvDN Marktmonitor.

En op de langere termijn gloort een gouden toekomst voor de detacheringsbranche. Witteveen noemt drie ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die zeer gunstig zijn voor detacheerders.

Ten eerste: de arbeidsmobiliteit neemt toe. Steeds minder mensen blijven hangen in één baan bij één werkgever, steeds meer mensen switchen meerdere keren van werk tijdens hun carrière. Detacheerders zijn bij uitstek werkgevers die mensen daarbij helpen, stelt Witteveen. “Waar een reguliere werkgever het begeleiden naar ander werk afkoopt met een transitievergoeding, zorgt een detacheerder ervoor dat iemand ergens anders aan de slag kan zodra het werk ergens ophoudt. Dat is namelijk ook in het belang van die detacheerder zelf.”

Een andere trend is de noodzaak van het verhogen van de employability. In de snel veranderende (digitaliserende) arbeidsmarkt is het zaak dat werkenden bijblijven en over de juiste vaardigheden en competenties blijven beschikken. “En juist detacheerders investeren meer dan gemiddeld in opleiding en training van hun werknemers (5,2% van de loonsom, tegenover circa 2% door reguliere werkgevers”, stelt Witteveen. De verklaring hiervoor: detacheerders zijn primair werkgever en moeten het dus hebben van goed opgeleide werknemers van wie de kennis en competenties altijd op peil zijn.

De derde trend: specialisatie. In vrijwel elk vakgebied vindt vergaande specialisatie plaats. Had een bedrijf vroeger een IT’er nodig, nu wordt specifiek gevraagd naar een web designer, een software engineer of een SAP-consultant, etc. Daarvoor leent inhuur via een detacheerder zich bij uitstek, zegt Witteveen. “Vooral (kleinere) organisaties hebben dergelijke hyperspecialisten af en toe nodig en dus niet in vaste dienst. Detacheerders wel. Die hebben juist dergelijk specialisten in huis met arbeidscontracten voor onbepaalde tijd.”

Witteveens’ conclusie: detacheerders zijn veel beter voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt dan ‘reguliere’ werkgevers. ‘Het is nu zaak dat dat muntje ook in Den Haag gaat vallen.’

Onbekendheid bij politici

Het is hoog tijd dat die boodschap ook in Den Haag doorklinkt. “Want detacheren wordt gemakkelijk op één hoop geveegd met andere flex, zoals uitzenden, dat op dit moment bepaald niet populair is onder politici.” Stef Witteveen, tevens voorzitter van de commissie Lobby & Wetgeving van de VvDN, weet wel waar dat aan ligt. “Het zit ‘m vooral in een gebrek aan kennis. Mensen weten vaak niet wat detacheren inhoudt. Wij zijn geen flexwerkgevers, maar volwaardige werkgevers die hun werknemers fatsoenlijke, vast contracten bieden. Dat is vaak niet bekend.”

De oorzaak van dit ‘misverstand’ ligt in het feit dat detachering door de driehoeksrelatie opdrachtgever-werknemer-werkgever onder de WAADI valt (en dus als uitzenden worden gezien). Onterecht, vindt Witteveen, die er vanuit de VvDN voor pleit dat de wetgeving wordt aangepast. “Het is de vraag of detacheren überhaupt thuishoort onder de WAADI en zo ja, hoe de WAADI kan worden aangepast om ruimte te geven aan detachering.” Niet voor niets is onlangs een whitepaper gepubliceerd waarmee de VvDN beleidsmakers en politici wil informeren over de positie van detacheren en aanbevelingen doet om die positie zeker te stellen.

Witteveen: “Wij willen de erkenning dat detacheerders en gedetacheerden ‘gewoon’ en werkgevers-werknemersrelatie hebben.” Dat is belangrijk, want het niet onderkennen van de positie van detacheren kan vervelende gevolgen hebben, voorziet Witteveen. “Als door onbekendheid en onbegrip verkeerde wetgeving tot stand komt die detacheren inperkt, gooi je het kind met het badwater weg.” Dat zou niet alleen rampzalig zijn voor detacheerders, maar ook voor de moderne arbeidsmarkt waarin juist detachering een cruciale rol kan spelen zoals hierboven beschreven. Aan de branchevereniging dus de belangrijke taak de boodschap voor het voetlicht te blijven brengen en te zorgen dat dit op de juiste bureaus in Den Haag komt te liggen, zeker in de formatieperiode waarin ook de arbeidsmarkt een thema is. Witteveen: “Het is aan ons om te volharden in ons consistent verhaal en dit te blijven vertellen.”

Lees ook: VvDN: ‘Politieke partijen leven nog te veel in verleden’