Politiek overleg

24 augustus 2022, 11:44

Minister en Kamerleden gaan in gesprek met VvDN en andere brancheverenigingen.

Minister Van Gennip geeft gehoor aan de oproep van de VvDN en vijf andere brancheverenigingen om in gesprek te gaan over de aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. In augustus vinden twee overleggen plaats, die de opmaat kunnen zijn voor vast regulier overleg.

De VvDN heeft samen met brancheorganisaties ABU, NBBU, Bovib, I-ZO Nederland en RIM in juni jl. een gezamenlijke reactie (https://vvdn.nl/nieuws/brief-aan-minister-van-gennip-en-staatssecretaris-van-rij/) gegeven op de brief van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over de aanpak van schijnzelfstandigheid.

Daarin schreven de brancheorganisaties onder andere dat onze sector bij uitstek in staat is mee te denken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van politieke wensen. Van belang is dat de problematiek wordt gezien in het brede perspectief van de arbeidsmarkt. De vijf ‘coalitiepartijen’ pleitten dan ook voor een integrale en gelijktijdige aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. Ook vragen zij de minister in gesprek te blijven met de branche.

De VvDN is verheugd te kunnen melden dat hier gehoor aan gegeven is. Op 25 augustus a.s. vindt overleg plaats op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de hoofdlijnenbrief en de webmodule. De insteek is ideeën aan te reiken om wetgeving te verbeteren. In een vroeg stadium en proactief meedenken over beleidsvoorstellen en wet en regelgeving vergroot de slagingskans op uitvoerbaarheid in de praktijk.

Vervolgens vindt op 30 augustus a.s. een bijeenkomst plaats met Kamerleden van de vaste Kamercommissie SZW en fractiemedewerkers. Deze bijeenkomst is informatief van aard en gericht op kennisverbreding. Onderwerpen zijn handhaving, wet DBA en knelpunten in de praktijk. Ook wordt ingegaan op de regelgeving naar het Belgisch model. In de gezamenlijke brief stellen de brancheorganisaties namelijk voor om te kijken naar hoe België de regelgeving rond schijnzelfstandigheid heeft ingericht. In dat model zitten positieve aanknopingspunten volgens de brancheverenigingen.

Vast periodiek overleg

Na het zomerreces staan er meer belangrijke punten op de agenda. Zo zal de Kamer geïnformeerd worden over het gezagscriterium en de webmodule. Het belang is dus groot om elkaar te blijven spreken, wat ons betreft leiden deze eerste bijeenkomsten tot een vast periodiek overleg.

Met onze kennis en expertise over de arbeidsmarkt zijn we in staat het kabinet te ondersteunen door actief mee te denken over oplossingsrichtingen en uitvoerbaarheid. Zo kunnen wij ook onze zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers helpen zich voor te bereiden op veranderingen.

Lees ook: Hoofdlijnenbrief vanuit perspectief detacheerders

Hoofdlijnenbrief vanuit perspectief detacheerders