VvDN op volle kracht vooruit in 2021

25 januari 2021, 07:59

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) bewijst haar nut als netwerkorganisatie door leden die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis te steunen. Voorzitter Maikel Pals en Marcel van den Bekerom (vicevoorzitter) blikken niet alleen terug op een turbulent jaar, maar kijken vooral vooruit. “We gaan dit jaar extra gas geven.”

Hoe hebben jullie het afgelopen jaar beleefd?

Marcel van den Bekerom: “Het was zeker een turbulent jaar. Aan de ene kant wil je het afgelopen jaar snel vergeten, aan de andere kant hebben we er ook veel van geleerd. We hebben vooral geprobeerd om dichtbij onze leden te staan door zo veel als mogelijk persoonlijk contact te houden. Dat begint met interesse – ‘hoe gaat het met je en met de organisatie?’ En als vereniging doen we ons best om leden te voorzien van actuele, goede informatie.
Maikel Pals: “We zijn snel na het uitbreken van de coronacrisis met een richtlijn gekomen over hoe om te gaan als detacheerder met de coronamaatregelen. En we hebben aan het begin van de coronacrisis sessies met leden gehouden. Die konden daar hun zorgen met elkaar delen en elkaar helpen. Dat maakt de vereniging sterk.
“Wij hebben namelijk een verbindingstaak als vereniging, die netwerkfunctie heeft veel meerwaarde. Het is mooi om te zien dat leden die met dezelfde issues zitten onderling informatie uitwisselen. Dat gebeurde niet voordat de vereniging bestond.”

Gaat het werk van de VvDN tijdens de coronacrisis gewoon door?

Maikel Pals: “Jazeker. Afgelopen anderhalf jaar hebben we hard gewerkt aan het fundament van de vereniging; de infrastructuur staat. En ook de kennissessies voor leden laten we zoveel mogelijk doorgaan. Daarin worden we nu natuurlijk wel beperkt, maar de mooie themabijeenkomst in Nieuwspoort met belangrijke betrokken partijen in het najaar is wel doorgegaan. Daar hebben we het politieke veld kunnen activeren om de positie van detacheren serieus te nemen. Zo slagen we er toch in om detacheren een stem en positie te geven in Den Haag.”

Johan Zwemmer (Commissie Borstlap): ‘Detacheerder is werkgever, geen flexleverancier’

De VvDN bestaat nu twee jaar. Zijn jullie tevreden over wat er is bereikt?

Maikel Pals: “Ja, het was onze ambitie om genoeg leden te krijgen en om een goede infrastructuur op te bouwen. Dat hebben we wel bereikt.
“En onze leden zijn heel actief binnen de vereniging en leveren bijvoorbeeld hun bijdrage in de verschillende commissies. Daar mogen we trots op zijn. Want de detacheringswereld was voorheen heel gefragmenteerd en individualistisch. Eigenlijk hadden we geen contact met elkaar. Dankzij de VvDN en de leden is er nu een uitgebreid netwerk.”
Marcel van den Bekerom: “We hebben ook een duidelijke agenda, met diverse thema’s, zoals het opstellen en continu aanscherpen van onze kwaliteitseisen, de ambitie van een eigen CAO, de politieke lobby (denk aan het rapport van de Commissie Borstlap) en inspirerende kennissessies/themabijeenkomsten. Daar zetten we steeds meer stappen in.”

Wat zijn de hoofdthema’s voor komend jaar?

Maikel Pals: “De basis ligt er, maar we staan nog maar aan het begin van het realiseren van onze ambities. We moeten dit jaar extra gas geven, bijvoorbeeld door onze lobby-activiteiten verder op te schroeven om onze boodschap in Den Haag heel duidelijk te maken.
En we moeten heel hard werken aan het mogelijk maken van een eigen CAO. Dat moet ons ook gaan helpen om het imago van onze sector en het imago als werkgever nog verder te verbeteren. Aantonen dat wij als detacheerders onderscheidend werkgeverschap bieden ten opzichte van andere sectoren.
Marcel van den Bekerom: “Daarnaast willen we elkaar ook blijven inspireren. We hopen dat na de zomer fysieke ontmoetingen weer mogelijk worden. Tot die tijd zullen we ook hybride bijeenkomsten organiseren.”
“Natuurlijk willen we ook ons ledenaantal vergroten. Hoe groter het deel van de markt is dat je vertegenwoordigt, hoe sterker je stem als vereniging.”

Volgens jullie eigen MarktMonitor zijn detacheerders tot nu toe de coronacrisis goed doorgekomen. Merken jullie dat ook bij jullie leden?

Detacheerders zien minimale omzet daling in derde kwartaal

Marcel van den Bekerom: “Er zijn leden waar het goed is blijven doorlopen. Per saldo zijn detacheerders de afgelopen periode redelijk goed doorgekomen. Maar een flink aantal van onze leden werkt voor het MKB, die in de bekende sectoren aanzienlijk zijn getroffen. Het verschilt dus echt per sector.”
Maikel Pals: “Inderdaad. Als je het generiek bekijkt zijn we niet ontevreden. Maar detacheerders zijn specialistische partijen en het ene specialisme wordt door de coronacrisis harder geraakt dan andere. We moeten niet vergeten dat er ook leden zijn die het verschrikkelijk zwaar hebben.”
“We hebben overigens die MarktMonitor afgelopen jaar enorm geprofessionaliseerd. Verschillende media publiceren deze waardoor we naar buiten toe laten weten hoe de detacheringsbranche het doet. Maar de MarktMonitor is vooral ook belangrijk voor onze leden. Zij hebben een eigen dashboard waarmee ze real time hun cijfers kunnen vergelijken. En specialisten beoordelen de cijfers. Hierdoor krijgen ze een veel beter inzicht in hoe zij het doen vergeleken met de markt.”

Maikel, jij neemt in maart afscheid als voorzitter van de VvDN. Hoe kijk je terug op jouw voorzitterschap?

“Ik ben twee jaar voorzitter geweest en was 3,5 jaar geleden al betrokken bij het initiatief voor het oprichten van de vereniging. We hebben met elkaar iets neergezet;  een heel mooie vertegenwoordiging van de detacheringssector. Van kleine tot grote, beursgenoteerde, ondernemingen. Dat dat zo gedragen wordt, vind ik fantastisch. Ik had een paar jaar geleden niet kunnen denken dat wij als detacheerders met elkaar zouden praten anders dan als concurrent. Het is heel bijzonder dat we elkaar kunnen vinden in gemeenschappelijke punten, met elkaar samenwerken en dat leden resources ter beschikking stellen, echt investeren in de vereniging. Dat is fantastisch.
“En we merken dat we serieus genomen worden als gesprekspartner, in de politiek, door andere betrokken partijen. Daar ben ik heel trots op.”